Rekrutacja

Chę™tnych przyjmujemy biorę…c pod uwagę™ iloł›ę‡ punktów z egzaminu kompetencyjnego, oceny ze ł›wiadectwa ukoł„czenia gimnazjum oraz inne osię…gnię™cia kandydata. Wymagane dokumenty:

  • ł›wiadectwo ukoł„czenia gimnazjum,
  • 3 zdję™cia,
  • zał›wiadczenie lekarskie,
  • karta zdrowia.

Nie przyjmujemy zgł‚oszeł„ drogę… elektronicznę…, natomiast możliwe jest pobranie z naszej strony wzoru podania o przyję™cie. Wypeł‚nione podania prosimy skł‚adaę‡ w sekretariacie szkoł‚y.

Pliki do pobrania: