Mę…drzy i dobrzy w ojcowiĹşnie

Niezwykł‚y przebieg miał‚a uroczystoł›ę‡ wrę™czenia nagród podczas wł‚ocł‚awskiego konkursu „Poznajemy swoję… ojcowiznę™â€. Pojawił‚ się™ na niej sę™dziwy profesor Wiktor Lewandowski i spotkał‚ kilku… swoich wychowanków zasiadaję…cych we wł‚adzach miasta.

Osiemdziesię™cioletni Wiktor Lewandowski to bohater pracy Kingi Rosił„skiej z Zespoł‚u Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, pisanej pod opiekę… polonisty Arkadiusza Ciechalskiego. „Opowieł›ę‡ o Wiktorze Lewandowskim” zwyciꙿył‚a w kategorii „szkoł‚y ł›rednie indywidualnie”.

– Moi najstarsi uczniowie maję… dził› po 70 lat. Trochę™ gł‚upio o tym mówię‡, ale ostatnio z okazji imienin dostał‚em od najmł‚odszej klasy sprzed 34 lat tort z napisem: „Pochylamy się™ nad mę…droł›cię…, klę™kamy przed dobrocię…” – wyznał‚ w kuluarach wzruszony Wiktor Lewandowski .

Z kolei Weronika Smolarkiewicz, tegoroczna maturzystka z III LO im. M. Konopnickiej we Wł‚ocł‚awku, w â€žMojej mał‚ej ojcowiźnie” brał‚a udział‚ cztery razy, dwukrotnie wygrał‚a etap ogólnopolski.

– Zachę™cona w klasie pierwszej przez moję… nauczycielkę™ geografii, Joannę™ Wojtczak, idei konkursu oddał‚am się™ bez reszty. Zrozumiał‚am, że każde drzewo, każdy kamieł„ może byę‡ tematem pracy. Poza tym towarzyszy mu kapitalna atmosfera. Co roku odbywa się™ zlot stał‚ych uczestników – tł‚umaczy Weronika.

Konkurs od kilku lat odbywa się™ pod egidę… PTTK. Mogę… braę‡ w nim udział‚ wszyscy uczniowie, indywidualnie lub zespoł‚owo, poczę…wszy od podstawówki, na liceum skoł„czywszy.

BIG

Fot. autorka

(Gł‚os Nauczycielski, r. LXXXVIII, nr 10, 09-III-2005, s. 2)