Prasa o nas

Wykaz artykuł‚ów na nasz tamat

W poniżej zamieszczonym pliku znajduje się™ wykaz artykuł‚ów, które ukazał‚y się™ w lokalnej prasie i dotyczę… dział‚alnoł›ci naszej szkoł‚y.

» pobierz

Kapliczki i krzyże przydrożne

16 marca 2005 r. W Sali Collegium Novum, na Wydziale Humanistycznym, odbył‚o się™ V seminarium popularnonaukowe, pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne – ł›wiadkowie historii i kultury”, zorganizowane przez dr Andrzeja Mietza i dr Adama Wróbla – pracowników naukowo-dydaktycznych Wydział‚u, badaczy historii i kultury ziemi dobrzył„skiej i Kujaw.

» czytaj wię™cej

Mę…drzy i dobrzy w ojcowiźnie

Niezwykł‚y przebieg miał‚a uroczystoł›ę‡ wrę™czenia nagród podczas wł‚ocł‚awskiego konkursu „Poznajemy swoję… ojcowiznę™â€. Pojawił‚ się™ na niej sę™dziwy profesor Wiktor Lewandowski i spotkał‚ kilku… swoich wychowanków zasiadaję…cych we wł‚adzach miasta.

» czytaj wię™cej

Rolnik na topie

Szkoł‚y rolnicze w Polsce zaczynaję… się™ odradzaę‡. W jednej z nich, w maleł„kim Kowalu w woj. kujawsko-pomorskim, najprawdopodobniej trzeba bę™dzie nawet utworzyę‡ nowe klasy. Zawód rolnika daje bowiem szanse na się™gnię™cie po pienię…dze z Unii Europejskiej.

» czytaj wię™cej