Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny

2012/2013

Szkoł‚y dzienne:

 • Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa 3-letnia:
  - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
  - rolnik
  - kucharz
  - piekarz
  - cukiernik

 • Technikum - 4 letnie
  - technik agrobiznesu
  - technik rolnik
  - technik żywienia i usł‚ug gastronomicznych
  - technik mechanizacji rolnictwa
Szkoł‚a wieczorowa:

 • Technikum Uzupeł‚niaję…ce - 3-letnie po Zasadniczej Szkole Zawodowej:
  - technik rolnik
  - technik mechanizacji rolnictwa
  - technik żywienia i usł‚ug gastronomicznych
Szkoł‚a zaoczna:

 • Technikum Uzupeł‚niaję…ce - 3-letnie po Zasadniczej Szkole Zawodowej:
  - technik mechanizacji rolnictwa
  - technik żywienia i usł‚ug gastronomicznych
 • Szkoł‚a Policealna - 2-letnia:
  - technik rolnik
 • Kurs kwalifikacyjny:

  • R3 - prowadzenie produkcji rolniczej
  • kursy rolnicze
  Szkoł‚a prowadzi kursy na prawo jazdy samochodem, cię…gnikiem, kombajnem, kurs w zakresie stosowania ł›rodków ochrony roł›lin przy użyciu opryskiwaczy. Uczniowie realizuję… praktyki zawodowe w kraju i za granicę… (Holandia, Niemcy).