Szkice do pejzażu artystycznego i literackiego

"Wydział‚ Humanistyczny Wyższej Szkoł‚y Humanistyczno-Ekonomicznej we Wł‚ocł‚awku zorganizował‚ VII uczniowskie seminarium popularnonaukowe nt.: »Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzył„skiej«". Nasza uczennica Monika Marciniak przedstawił‚a swój referat pt. "Leon Stankiewicz - (1907-1993) - poeta, twórca »Kapeli spod Kowala«".