Podsumowanie akcji "Sprzątanie świata"

W miniony piątek tj. 20 października w Sendeniu odbył‚o się™ podsumowanie XIII edycji akcji "Sprzę…tanie łšwiata". Uczestnikami tego heppeningu był‚a delegacja uczniów z klasy II Technikum Agrobiznesu w skł‚adzie: Magdalena Dulska, Wioletta Laskowska, Adam Krajewski, pod opiekę… mgr Aleksandry Stanuch. Za zorganizowanie i przeprowadzenie tej imprezy Zespoł‚owi Szkół‚ w Kowalu przyznano III miejsce w kategorii szkół‚ gimanzjalnych i ponadgimnazjalnych.

Aleksandra Stanuch