Biegi drużynowe o Mistrzostwo Powiatu Włocławskiego

W dniu dzisiejszym tj. 11 października na Stadionie sportowym im. Kazimierza Górskiego w Kowalu odbył‚y się™ biegi drużynowe o Mistrzostwo Powiatu Wł‚ocł‚awskiego w kategorii dziewczę…t i chł‚opców, w których wzię™li udział‚ nasi uczniowie.
Drużyna chł‚opców zaj꙳‚a II miejsce w sztafecie. Po dwóch konkurenscjach wliczonych do punktacji licealiady Zespół‚ Szkół‚ zajmuje I miejsce.

Rafał‚ Jankowski