Konkurs "Z ekologię… na co dzień"

W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie Zespoł‚u Szkół‚ w Kowalu brali udział‚ w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Z ekologię… na co dzieł„” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony łšrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz redakcję™ â€žAgro Serwisu”. Konkurs na terenie szkoł‚y zorganizował‚a i przeprowadził‚a mgr Aleksandra Stanuch. W grudniu 2005 roku nastę…pił‚o rozstrzygnię™cie i został‚y wrę™czone nagrody. Laureatami tej edycji konkursu sę… uczniowie klasy Liceum Profilowanego. Dzię™ki uczestnictwu w tej edycji konkursu Zespół‚ Szkół‚ wzbogacił‚ się™ o dwa odtwarzacze DVD, które przyczynię… się™ do uatrakcyjnienia zaję™ę‡ lekcyjnych i wzbogacenia wiedzy uczniów nie tylko z ekologii, ale również z innych przedmiotów.