150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


12 lutego 2013 r. uczniowie klasy II Technikum, zaproszeni przez Starostwo Powiatowe we Wł‚ocł‚awku, brali udział‚ w uroczystoł›ciach upamię™tniaję…cych150 rocznicę™ wybuchu Powstania Styczniowego. Ten niepodległ‚oł›ciowy zryw, uł›wię™cony krwię… tysię™cy Polaków, poległ‚ych w walkach i zesł‚anych na Syberię™, jest jasnę… kartę… w historii naszego narodu. Bezsporne znaczenie historyczne i patriotyczne tego wydarzenia jest powodem rocznicowych obchodów. W czasie uroczystoł›ci podsumowano konkurs plastyczny pn. „Powstanie Styczniowe 1863”. Zebrani przedstawiciele placówek oł›wiatowych funkcjonuję…cych na terenie powiatu wł‚ocł‚awskiego podziwiali pię™kny wystę™p artystyczny mł‚odzieży oraz prezentację™ multimedialnę… o powstał„czych polach bitewnych na Kujawach. Dla uczniów naszej szkoł‚y był‚a to nietypowa, ale bardzo ciekawa lekcja historii.

Andżelika Kopczyńska