Tłusty czwartek w szkole


„Powiedział‚ Bartek, że dził› tł‚usty czwartek, a Bartkowa uwierzył‚a, dobrych pę…czków nasmażył‚a” – mówi staropolskie przysł‚owie. W ostatni czwartek karnawał‚u w naszych domach króluję… wię™c pę…czki, chruł›ciki, oponki. Wychodzę…c naprzeciw wieloletniej tradycji uczniowie klas Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej, kształ‚cę…cej w kierunku kucharz, a także uczniowie klas technikum żywienia upiekli pę…czki dla cał‚ej społ‚ecznoł›ci szkolnej. Sł‚odkoł›ci był‚y przygotowywane na zaję™ciach praktycznych, pod kierunkiem pał„: I. Daniel, A. Górskiej, A. Kopczył„skiej, E. Perlił„skiej i E. Woźniak. Przedstawiciele klas poczę™stowali swych kolegów, koleżanki oraz grono pedagogiczne i pracowników szkoł‚y wypiekami. Pę…czki bł‚yskawicznie znikał‚y, co ł›wiadczy o tym, jak był‚y pyszne! Dzię™kujemy wszystkim uczniom i paniom z bloku żywienia, dzię™ki którym moglił›my „osł‚odzię‡â€ sobie ten dzieł„.

Barbara Stanna