Kolejna próbna matura


Dzię™ki inicjatywie Pracowni Zarzę…dzania i Diagnozy Edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy nasi maturzył›ci mogli ponownie spróbowaę‡ swoich sił‚ na próbnej maturze z ję™zyka polskiego i matematyki. Egzaminy odbywał‚y się™ w dniach od 31 stycznia do 4 lutego br. Po sprawdzeniu arkuszy maturalnych przez nauczycieli naszej szkoł‚y, wyniki - oczywił›cie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych - zostanę… przesł‚ane do organizatora, który podjꅳ‚ się™ również dokonania wojewódzkiej analizy zbiorczej oraz opracowania rekomendacji dla nauczycieli przygotowuję…cych uczniów do egzaminów. Miejmy nadzieję™, że to kolejne ę‡wiczenie pozwoli na osię…gnię™cie lepszych wyników na maturalnym egzaminie pał„stwowym w maju br.

Arkadiusz Ciechalski