XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej


Dnia 10.01.2013 r. w naszej szkole odbył‚y się™ eliminacje do XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej szczebla wojewódzkiego.
Zwycię™zcami etapu szkolnego zostali:
1. Marta Deicka - kl. III TŻiGD
2. Marzena Seklecka - kl. II TA
3. Cezary Jankowski - kl. I TA
Zwycię™zcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

Andrzej Rybka