Zapoznaliśmy się z procesem produkcji cukru w Cukrowni Glinojeck


W dniu 4 XII 2012 r. uczniowie naszej szkoł‚y uczestniczyli w wycieczce do Cukrowni Glinojeck SA, z którę… współ‚pracujemy od lat. Mimo ze kampania trwa w najlepsze, pracownicy zakł‚adu zaję™li się™ nami bardzo troskliwie. Podzielili nas na mniejsze grupy, wyposażyli w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. Tak zabezpieczeni ruszylił›my oglę…daę‡ proces produkcji cukru od skł‚adu buraczanego, poprzez produktownię™ aż do paczkowania gotowego wyrobu. Cukrownia w Glinojecku to najwię™kszy i najnowoczeł›niejszy zakł‚ad tego typu w Polsce. Jej zdolnoł›ę‡ produkcyjna kształ‚tuje się™ na poziomie 150 tys. ton cukru rocznie, a zasię™g terytorialny skupu buraków się™ga od Kwidzyna aż po łódź. To co najbardziej rzucił‚o się™ naszym uczniom w oczy, to porzę…dek i czystoł›ę‡ panuję…ca zakł‚adzie i wokół‚ niego. Wię™kszoł›ę‡ czynnoł›ci w fabryce jest cał‚kowicie zautomatyzowana. Praca ludzi opiera się™ przede wszystkim na kontroli wskaźników i sterowników na poszczególnych dział‚ach produkcji. Uczniowie bardzo interesowali się™ procesem wytwarzania cukru, zadawali wiele pytał„, a wycieczka był‚a prawdziwę… lekcję… poglę…dowę….

Jerzy łšpibida