Do szkoły przybył św. Mikołaj


W dniu 6 grudnia, jak stara tradycja nakazuje, przybył‚ do naszej szkoł‚y łšw. Mikoł‚aj. Tym razem towarzyszył‚ mu asystent, zwany łšnieżynkę…. Dotarł‚ on do wszystkich klas, które w tym dniu miał‚y zaję™cia w budynku gł‚ównym, na ulicy H. Koł‚ł‚ę…taja i M. Konopnickiej. Został‚ bardzo gorę…co przyję™ty, bo przyniósł‚ kosz sł‚odyczy i uroczy powiew ł›wię…tecznej atmosfery. Uczniowie poszczególnych klas ł›piewali łšw. Mikoł‚ajowi znane sobie kolę™dy i zapewniali, że byli grzeczni. Mikoł‚ajowi bardzo dzię™kujemy i mamy nadzieję™, że w przyszł‚ym roku również o nas nie zapomni.

Arkadiusz Ciechalski