Olimpiady Przedsiębiorczości


W dniu 6 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbył‚y się™ eliminacje szkolne VIII edycji Olimpiady Przedsię™biorczoł›ci. Hasł‚o przewodnie tegorocznej olimpiady brzmi: „Ludzie w przedsię™biorstwie”. Organizatorami sę…: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Szkoł‚a Gł‚ówna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocł‚awiu. Partnerzy strategiczni to Narodowy Bank Polski oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnoł›ci. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naszym uczniom życzymy powodzenia i zakwalifikowania się™ do eliminacji okrę™gowych, które odbę™dę… się™ dla naszego okrę™gu w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dnia 7 marca 2013 r.

Krzysztof Kordyl