Wywiad tygodnia z Anitę Zielińską na oficjalnej stronie urzędu marszałkowskiego woj. kuj.-pom.


Mił‚o nam poinformowaę‡, że na oficjalnej stronie urzę™du marszał‚kowskiego woj. kujawsko-pomorskiego ukazał‚ się™ wywiad z Anitę… Zielił„skę…, uczennicę… kl. IV technikum w ubiegł‚ym roku szkolnym. Przypomnijmy, że Anita w czerwcu br. zdobył‚a I miejsce w finale VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”, którego organizatorem był‚a Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzkiego Oł›rodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy. Hasł‚o konkursu brzmiał‚o: „Pamię…tka po prababci, pamię…tka po pradziadku”. Do konkursu przystę…pił‚o ok. 50 uczniów miedzy innymi z, Wł‚ocł‚awka, Inowrocł‚awia, Aleksandrowa Kujawskiego, Nakł‚a, Strzelna, Sę™pólna Krajeł„skiego, Skę™pego, Żnina, Gę…sawy, Wę…brzeźna, Golubia-Dobrzynia, Brodnicy, Lipna, Rypina i Kowala. Konkurs tradycyjnie odbył‚ się™ pod honorowym patronatem Marszał‚ka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Piotra Cał‚beckiego, Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sambora Gawił„skiego oraz dodatkowo, tegoroczna edycja uzyskał‚a patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oł›wiaty Anny łukaszewskiej. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio PiK oraz „Gazeta Pomorska”. Praca Anity, w której opisał‚a pozostaję…cy od lat w rodzinie stary zegar oraz niezwykł‚ę… jego historię™, zyskał‚a najwyższę… ocenę™ jury. Dodajmy, że bę™dzie ona również publikowana w wydawanych corocznie „Materiał‚ach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”. Link do wywiadu Anity na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl

Arkadiusz Ciechalski