Spotkanie z rodzicami


W drugiej poł‚owie października w naszej szkole odbył‚o się™ pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów. Spotkanie rozpoczꅳ‚ pan dyrektor Wojciech Rudził„ski witaję…c wszystkich serdecznie i dzię™kuję…c rodzicom za licznę… obecnoł›ę‡. Pierwszym punktem spotkania był‚a prezentacja na temat chleba żytniego. W akcję™ â€žTydzieł„ Chleba na Zakwasie” wł‚ę…czamy się™, jako szkoł‚a, co roku. Paulina Rzepecka, uczennica klasy III technikum, kształ‚cę…cego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, omówił‚a zebranym wszystkie walory chleba razowego. Prezentację™ multimedialnę… przygotował‚ uczeł„ klasy maturalnej – Przemysł‚aw Pszczół‚kowski. Uczniowie, pod opiekę… pał„ z pracowni żywienia, upiekli także chleb, którym zostali poczę™stowani rodzice.
Pan dyrektor podkreł›lił‚ jak ważna jest współ‚praca na linii szkoł‚a – ł›rodowisko rodzinne, a nastę™pnie omówił‚ krótko najważniejsze sprawy bieżę…ce oraz poinformował‚ rodziców o możliwoł›ci wyjazdu na praktyki do Niemiec uczniów klas technikum kształ‚cę…cych w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Praktyki te odbywaję… się™ w ramach programu Leonardo da Vinci. O oł›rodku szkoleniowym w Lipsku, który bę™dzie goł›cił‚ naszych uczniów, opowiedział‚a pani Natalia Prekop – psycholog szkolny.
Kolejnym poruszanym tematem był‚a pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w szkole. Zasady i formy udzielania pomocy krótko przedstawił‚a pani Barbara Stanna – pedagog szkolny. Po spotkaniu ogólnym rodzice wraz z wychowawcami przeszli do klas w celu omówienia wyników w nauce i zachowaniu swoich dzieci. Wszystkim rodzicom dzię™kujemy za obecnoł›ę‡ i mamy nadzieję™, że tak to spotkanie, jak i kolejne, pomogę… nam wspólnie w dalszej pracy.

Barbara Stanna