Zdobyliśmy III miejsce w konkursie na Najlepszy produkt spożywczy Pomorza i Kujaw


Dnia 22 listopada 2012 r. po raz kolejny odbył‚ się™ konkurs na Najlepszy produkt spożywczy Pomorza i Kujaw. Gala wrę™czania nagród odbył‚a się™ w Centrum Konferencyjnym Hotelu Filmar w Toruniu. Współ‚organizatorem konkursu byli: Oddział‚ Toruł„ski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysł‚u Spożywczego oraz Urzę…d Marszał‚kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem tego dorocznego konkursu był‚o wył‚onienie i wypromowanie najlepszych produktów spożywczych wytworzonych w województwie kujawsko-pomorskim, otwieranie nowych rynków zbytu i propagowanie różnorodnoł›ci produktów spożywczych oraz rozwijanie pomysł‚owoł›ci i inicjatyw specjalistów z zakł‚adów przetwórczych branży rolno-spożywczej i gastronomicznej regionu. Konkurs przyczynia się™ również do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulinarnego Pomorza i Kujaw.
W tym roku swoje wyroby w konkursie zaprezentował‚o kilkudziesię™ciu producentów i wytwórców z regionu kujawsko-pomorskiego. Rywalizacja odbywał‚a się™ w dwóch kategoriach. W kategorii Zakł‚ady przetwórcze przemysł‚u rolno-spożywczego udział‚ wzi꙳‚o siedem zakł‚adów przetwórczych z dwunastoma produktami. Dużym zainteresowaniem cieszył‚a się™ kategoria Restauracje, w której rywalizował‚y zarówno profesjonalne lokale gastronomiczne, jak i szkoł‚y o profilu gastronomicznym. Dziewię™ciu uczestników konkursu zgł‚osił‚o w sumie 20 potraw. Nasza szkoł‚a jako jedyna ze zgł‚oszonych został‚a nagrodzona statuetkę…, zaję™lił›my bowiem wysokie III miejsce za potrawę™ Schab nadziewany borowikami z sosem leł›nym, z czego jesteł›my dumni. i bardzo się™ cieszymy. Jury konkursu za najlepsze danie uznał‚o Rosół‚ z ł‚ososia z makaronem ekologicznym toruł„skiej restauracji „Panorama”. Kolejne miejsca przyznano restauracji „Twierdza Toruł„ Fort IV” za Jesiennę… gęś owsianę….
Nagrodę… dla zwycię™zcy konkursu jest możliwoł›ę‡ ekspozycji nagrodzonego produktu na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego podczas Targów GrĂźne Woche 2013 w Berlinie. Jednoczeł›nie obchodzone był‚o50-lecie Stowarzyszenia Naukowo –Technicznego Inżynierów i Techników Przemysł‚u Spożywczego, z tej okazji za dział‚alnoł›ę‡ na tym polu nasz dyrektor Wojciech Rudził„ski został‚ odznaczony honorowę… odznakę… NOT-u. Serdecznie gratulujemy!

Andżelika Kopczyńska