Wycieczka do firmy Lumac - polskie szyby zespolone w Kowalu


Dnia 9.11.2012 r. klasa II technikum żywienia i agrobiznesu odwiedził‚a kowalskę… firmę™ Lumac- polskie szyby zespolone. Przedsię™biorstwo jest cenionym w branży producentem szyb zespolonych i szkł‚a do szkleł„ strukturalnych. Mł‚odzież mogł‚a zapoznał się™ z całą technologią produkcji szyb zespolonych i dowiedzieę‡ wielu ciekawych faktów na temat materiał‚u budowlanego, jakim jest szkł‚o. Firma dysponuje najnowoczeł›niejszymi maszynami i urzę…dzeniami do obróbki szkł‚a, a co za tym idzie, bardzo wydajnę… technologię…. W szerokim asortymencie Lumacu znajduję… się™ szyby przeciwsł‚oneczne, termoizolacyjne, dźwię™kochł‚onne, bezpieczne, antywłamaniowe. Podziw budził‚y zwł‚aszcza nowoczesne urzę…dzenia do obróbki szkł‚a takie, jak autoklaw do suszenia szkł‚a, urzę…dzenie do hartowania, czy maszyny do cię™cia i wycinania szkł‚a. Wycieczka był‚a bardzo interesuję…ca, mł‚odzież uzyskał‚a szereg merytorycznych informacji na temat wykorzystania szkł‚a.

Iwona Daniel