Obejrzeliśmy Wesołą wdówkę Franza Lehara


W dniu 22 XI 2012 r. pracownicy szkoł‚y wybrali się™ do Teatru Muzycznego w łodzi na przedstawienie Wesoł‚ej wdówki Franza Lehara w reżyserii Zbigniewa Maciasa. Po drodze uczestnicy wyjazdu mogli się™ również posilię‡ zamówionym wczeł›niej obiadem. Wybór tej operetki nie był‚ przypadkowy, znana jest bowiem ze ł›wietnej muzyki, a i nie bez znaczenia jest też ponadczasowoł›ę‡ zaprezentowanego tematu, którym jest mił‚oł›ę‡ i perypetie z nię… zwię…zane. Realizacja w teatrze ł‚ódzkim wpisał‚a się™ doskonale w najlepsze tradycje przedstawieł„ operetkowych, w których najważniejszy jest ł›piew, gra aktorska, ł›wietna scenografia i kostiumy oddaję…ce klimat epoki. Dodatkowym atutem był‚o również dowcipne libretto, tutaj w przekł‚adzie Jerzego Jurandota i Józefa Sł‚owił„skiego. Po tej uczcie duchowej uczestnicy nabrali ochoty na kolejne spektakle. Bę™dzie to najprawdopodobniej spektakl wystawiany przez Opera Nova w Bydgoszczy.

Arkadiusz Ciechalski