Stypendium Premiera dla Marzeny Sekleckiej


We wtorek 20 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w Zespole Szkół‚ Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29 we Wł‚ocł‚awku odbył‚o się™ uroczyste wrę™czenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny2012/2013 uczniom szkół‚ ponadgimnazjalnych z Wł‚ocł‚awka i rejonu wł‚ocł‚awskiego. Był‚o ich 46 (w cał‚ym województwie kujawsko-pomorskim stypendium otrzymał‚o 221 uczniów). Ich fundatorem jest prezes Rady Ministrów Donald Tusk. W tym zaszczytnym gronie znalazł‚a się™ reprezentantka naszej szkoł‚y – Marzena Seklecka z kl. II technikum. W uroczystoł›ci oprócz stypendystów, ich rodziców i dyrektorów Szkół‚, wzi꙳‚i także udział‚ reprezentanci Urzę™du Wojewódzkiego, Kuratorium Oł›wiaty oraz Urzę™du Miasta Wł‚ocł‚awka. Przypomnijmy, że stypendium Premiera otrzymuję… uczniowie, którzy uzyskali promocję™ z wyróżnieniem, posiadaję…c najwyższę… w danej szkole ł›rednię… ocen (powyżej 4,75) lub wykazuję… szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskuję…c w niej najwyższe wyniki, a w pozostał‚ych dziedzinach – wyniki co najmniej dobre. Marzena uzyskał‚a ł›rednię… 5,0. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Arkadiusz Ciechalski