94 rocznica odzyskania niepodległości


W dniu 12 listopada 2012 r. obchodzilił›my w szkole 94 rocznicę™ odzyskania niepodległ‚oł›ci. Społ‚ecznoł›ę‡ szkolna wysł‚uchał‚a montażu sł‚owno-muzycznego przygotowanego przez uczniów i uczennice klas II technikum pod opiekę… nauczycieli: A. Wł‚odarskiej, D. Lemanowicza i K. Moraczewskiego oraz M. Chabasił„skiej. W dniu 11 listopada dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we mszy ł›wię™tej odprawianej w intencji Ojczyzny w naszym koł›ciele parafialnym. Nastę™pnie wzię™li wszyscy udział‚ w uroczystym przemarszu ulicami Kowala, podczas którego zł‚ożono wię…zanki kwiatów pod pomnikiem wdzię™cznoł›ci na Placu Rejtana.

Dariusz Lemanowicz