Szkolna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


W dniach 19-20 października 2012 r. w naszej szkole odbył‚y się™ eliminacje do XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umieję™tnoł›ci Rolniczych. Na szczeblu okrę™gowym szkoł‚ę™ reprezentowaę‡ bę™dę… w poszczególnych blokach uczniowie:
1. Blok agrobiznesu - Marzena Seklecka
2. Blok produkcji roł›linnej – Sylwester Gawrysiak
3. Blok produkcji zwierzę™cej – Krzysztof Szymczak
4. Blok mechanizacji rolnictwa – Sebastian Kubiak
5. Blok żywienia czł‚owieka i gospodarstwa domowego – Dominika Helbin.
Zwycię™zcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu okrę™gowym i centralnym.

Andrzej Rybka