Święto Zmarłych


Nie zapominamy o tych dzię™ki którym żyjemy w wolnej ojczyźnie oraz o dawnych mieszkał„cach Kowala i okolic. Dlatego też przed świętem Zmarł‚ych uczniowie klasy II ZSZ i II TŻiGD wraz z nauczycielami: ks. A. Mazurem i A. Rybkę… uczestniczyli w porzę…dkowaniu mogił‚ na cmentarzach: Parafialnym w Kowalu oraz Ewangelicko-Augsburskim w Rakutowie. Oczyszczono groby, wygrabiono opadł‚e lił›cie. Dzię™ki staraniom nauczycielek B. Bł‚aszczyk, oraz E. Woźniak został‚y wykonane wię…zanki, które nastę™pnie zł‚ożono na cmentarzu w Kowalu w miejscu upamię™tniaję…cym żoł‚nierzy poległ‚ych podczas I i II wojny światowej. Zapalono znicze. Wię…zanki zł‚ożono także na cmentarzu w Rakutowie. Ponadto uczennica Anna Rybarkiewicz w Dzień Święta Zmarł‚ych zapalił‚a znicze na grobach kwatery, którę… opiekuje się™ nasza szkoł‚a.

Andrzej Rybka