Wyjazd do mleczarni KeSeM oraz restauracji Mc Donald we Włocławku


Dnia 26 października 2012 r. klasa II technikum uczę…ca się™ w zawodzie technik żywienia pod opiekę… nauczycielki Iwony Daniel odwiedził‚a restaurację™ fast-food: Mc Donald oraz mleczarnię™ KeSeM we Wł‚ocł‚awku. Uczniowie mogli zapoznaę‡ się™ z przygotowywaniem z pół‚produktów asortymentu, jaki wszyscy znamy z Mc Donalda. Zwiedzaję…c częśę‡ produkcyjnę…, klasa poznał‚a procedury i standardy obowię…zuję…ce w tej sieciowej restauracji. Po konsumpcji wybranych przez mł‚odzież potraw i napojów udalił›my się™ do wł‚ocł‚awskiej mleczarni. W zakł‚adzie, zobaczylił›my m.in. linie technologiczne sł‚użę…ce do produkcji jogurtów, mleka, masł‚a oraz sztandarowego produktu mleczarni - twarogu, który ze wzglę™du na rę™cznę… produkcję™ otrzymał‚ miano produktu tradycyjnego. Wycieczka pozwolił‚a uczniom poszerzyę‡ wiedzę™ praktycznę… z zakresu technologii mleczarskiej oraz znajomoł›ci funkcjonowania restauracji fast-food.

Iwona Daniel