Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2012


W dniach 16-23 października 2012 r. w naszej szkole przeprowadzona został‚a kampania pt. Tydzieł„ Chleba na Zakwasie w Szkole 2012. Czwarta już edycja tej szlachetnej akcji, której pomysł‚odawcę… jest Fundacja Dobre Życie z Warszawy, miał‚a zachę™cię‡ jej uczestników, a zwł‚aszcza mł‚odzież z naszej szkoł‚y, do spożywania chleba oraz ł›niadał„ i zabierania ze sobę… zdrowego jedzenia. Rozpoczę™lił›my wię™c tydzieł„ od przygotowani gazetek i prezentacji dla klas, maję…cych na celu pokazanie zdrowotnych aspektów spożywania chleba na zakwasie. Zorganizowalił›my wycieczki do kowalskiej piekarni Chabers, która jako jedna z nielicznych produkuje chleb w tradycyjny sposób. Na zaję™ciach praktycznych uczniowie przez cał‚y tydzieł„ sporzę…dzali przepyszny chleb żytni z różnymi nasionami, którym czę™stowali wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoł‚y. Z naszym chlebem odwiedzilił›my lokalne instytucje, propaguję…c zdrowe odżywianie. W akcję™ silnie zaangażował‚a się™ mł‚odzież naszych Szkół‚ żywieniowych, a po jej zakoł„czeniu dł‚ugo wspominano pyszny smak upieczonego wspólnie chleba. Oczywił›cie wszyscy zainteresowani otrzymali od nas sprawdzone receptury na produkt tej ogólnopolskiej kampanii – zdrowy chleb żytni na zakwasie.

Iwona Daniel