Byliśmy po raz kolejny w Łącku


Już po raz siódmy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynił„skiego wspólnie z Lokalnę… Grupę… Dział‚ania Fundację… AKTYWNI RAZEM oraz Muzeum Mazowieckim z Pł‚ocka zorganizował‚o Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej pn. „Od Kujawiaka do Oberka” . Odbył‚ się™ on 13.X .2012 r. w Sali Widowiskowo- Sportowej w łę…cku. Impreza ta jest przedsię™wzię™ciem o ponadregionalnym, integracyjnym charakterze zmierzaję…cym do wzajemnego poznania lokalnych społ‚ecznoł›ci, artystów i twórców regionalnych oraz organizacji społ‚ecznych, przedsię™biorców i instytucji publicznych pogranicza Mazowsza i Kujaw. Tradycyjnie uczniowie naszej szkoł‚y wzię™li udział‚ w konkursie „Gwara bogactwem Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”, a także na najlepszy produkt regionalny. W konkursie literackim wysokie II miejsce za utwór „Psikus” zaj꙳‚a Paulina Rzepecka z kl. III technikum, natomiast potrawa schab z nadzieniem grzybowym z nutę… leł›nego sosu zaprezentował‚y uczennice klasy III technikum żywienia Aleksandra Nakonowska i Karolina Muchowicz. Festiwal prowadził‚ Radek Brzózka, a goł›ciem specjalnym był‚ zespół‚ InoRos, finalił›ci muzycznego show Must Be The Music-Tylko Muzyka i konkursu na hymn Euro 2012, w którym zachwycili publicznoł›ę‡ przebojem „Czyste szaleł„stwo”. W trakcie Festiwalu również zaprezentował‚y się™ kapele ludowe, zespoł‚y folklorystyczne oraz solił›ci i instrumentalił›ci z Mazowsza i Kujaw. Odbył‚ się™ również przeglę…d twórczoł›ci ludowej regionu, poł‚ę…czony z kiermaszami oraz degustację… tradycyjnych potraw i wypieków kuchni mazowieckiej i kujawskiej, a także regionalnych nalewek.

Andżelika Kopczyńska