Europa w kryzysie !!!


W dniu 10.10.2012 r. w szkole odbył‚o się™ szkolenie naszych uczniów klas II, III i IV. Szkolenie przeprowadził‚ specjalista Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu – Pan Witold Jankowiak. Tematem szkolenia był‚o „Europa w kryzysie”. W czasie wykł‚adu przestawiono mł‚odzieży wybrane oblicza kryzysu gospodarczego, społ‚ecznego i politycznego z którymi musi się™ zmierzyę‡ Europa oraz wskazano na możliwoł›ci wyjł›cia z tej trudnej sytuacji. Powyższa tematyka szkolenia uzmysł‚owił‚a mł‚odzieży z jakimi problemami musi się™ w najbliższym czasie zmierzyę‡. Ponadto prezentowana tematyka poszerzył‚a wiedzę™ uczniów w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej i Polski w jej strukturach w dobie kryzysu.

Andrzej Rybka