Dzień Edukacji Narodowej


Chociaż Dzień Edukacji Narodowej przypada w tym roku w niedzielę™, to jednak uczniowie naszej szkoł‚y zorganizowali uroczystę… akademię™ z okazji święta nauczycieli w piątek 12 października. Program cał‚ej uroczystoł›ci przygotował‚a mł‚odzież z kl. II TŻ, II ZSZ oraz tegoroczni maturzył›ci, którzy pokazali z jakimi problemami zmagali się™ niektórzy bogowie greccy. Nauczycielom życzylił›my wytrwał‚oł›ci, cierpliwoł›ci dla cał‚ej uczniowskiej gromady. Pedagogom został‚y wrę™czone kwiaty, a cał‚e akademia odbył‚a się™ w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Samorzę…d Uczniowski