Próbny alarm pożarowy


We wtorek 9 października 2012 r. ok. godz. 13.00. przeprowadzony został‚ w budynku naszej szkoł‚y przy ul. Kazimierza Wielkiego próbny alarm pożarowy. Mł‚odzież wraz z nauczycielami i personelem szkoł‚y sprawnie opuł›cili budynek i w szybkim tempie udali się™ na wyznaczone miejsce ewakuacji na boisku szkolnym. Nauczyciele zabrali ze sobę… dzienniki szkolne, a woźna odci꙳‚a zasilanie budynku w prę…d elektryczny. Na boisku dyrektor Wojciech Rudził„ski sprawdził‚ stan uczniów w poszczególnych klasach. Był‚y to tylko ę‡wiczenia, które miał‚y na celu wyrobię‡ w uczniach i pracownikach szkoł‚y nawyk odpowiedniego zachowania się™ w warunkach zagrożenia pożarowego lub innej sytuacji kryzysowej. Alarm został‚ przeprowadzony pod nadzorem oficerów Komendy Miejskiej Pał„stwowej Straży Pożarnej z Wł‚ocł‚awka.

Arkadiusz Ciechalski