Sprzątanie świata


Jak istotne jest dbanie o ekologię™ i ł›rodowisko, tego nikt z pewnoł›cię… nie musi przypominaę‡ uczniom ZS CKR w Kowalu, którzy w czwartek 4 października bieżę…cego roku wzię™li udział‚ w akcji „Sprzę…tania ł›wiata.” Klasa II kucharz i II mechanik wraz z opiekunami Rafał‚em Jankowskim i Krzysztofem Moraczewskim, Elżbietę… Woźniak, Anna Górska oraz Jerzym łšpibidę… porzę…dkowali pobliski obszar lasów. Udał‚o się™ zebraę‡ mnóstwo zalegaję…cych ł›mieci szpecę…cych jesienny, urokliwy las. Choę‡ uczniowie po powrocie byli nieco zmę™czeni, z pewnoł›cię… chę™tnie wezmę… udział‚ w przyszł‚orocznej akcji.

Rafał‚ Jankowski