Udział w Konkursie "Fryderyk Chopin na Kujawach" w Izbicy Kujawskiej


Dnia 5 października 2012 r. reprezentantki naszej szkoł‚y – Karolina Nowaczewska, Maria Hempel oraz Marzena Seklecka wzi꙳‚y udział‚ w III Powiatowym Konkursie Chopinowskim „Fryderyk Chopin na Kujawach”. Konkurs organizowany był‚ przez Starostwo Powiatowe we Wł‚ocł‚awku oraz Dyrekcję™ Szkoł‚y, Radę™ Rodziców i Samorzę…d Uczniowski Liceum Ogólnokształ‚cę…cego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum oraz szkoł‚y ponadgimnazjalne. Uczestnicy konkursu musieli wykazaę‡ się™ nie tylko szczegół‚owę… wiedzę… na temat faktów z życia wielkiego kompozytora, ale również rozpoznaę‡ sł‚uchowo i nazwaę‡ poszczególne utwory muzyczne Chopina. Oczekiwanie na wyniki konkursu umilili nam uczniowie Gimnazjum im. A. Sł‚ubickiego w Izbicy Kujawskiej, którzy wykonali na fortepianie fragmenty utworów kompozytora. W wyniku zmagał„ konkursowych nasza szkoł‚a zaj꙳‚a zaszczytne III miejsce w kategorii szkół‚ ponadgimnazjalnych. Otrzymana nagroda rzeczowa – pł‚yta z najpię™kniejszymi utworami kompozytora:„Chopin Exclusive”, pozwoli na rozwijanie zainteresowania muzykę… klasycznę… u wielu uczniów naszej szkoł‚y. Reprezentantkom serdecznie gratulujemy.

Natalia Prekop