Z wizytę… w Galerii Kujawskiej


Dnia 2 października 2012 r. uczniowie klasy IV TŻ i IV TA realizuję…c treł›ci programowe przedmiotu wiedza o kulturze zwię…zane z dziedzictwem regionalnym udali się™ do Galerii Kujawskiej w Kowalu prowadzonej przez Halinę™ i Antoniego Benedykta łukaszewiczów, aby obejrzeę‡ zgromadzone tam eksponaty i wysł‚uchaę‡ gospodarza obiektu, skę…dinę…d znanego gawę™dziarza, który prowadzi m.in. pogadanki emitowane w Radiu HIT, autora wydanej w tym roku ksiꅿki „Kujawskie legendy, gawę™dy i gadki”. Pan łukaszewicz, kocha Kujawy i ich kulturowe dziedzictwo, wie, że ono nieuchronnie zanika, dlatego stara się™ je uchronię‡ od zapomnienia i przekazaę‡ nastę™pnym pokoleniom. Ta chę™ę‡ ocalenia przeszł‚oł›ci rodzinnej ziemi przerodził‚a się™ u niego w pasję™ nie tylko pisarskę…, ale także kolekcjonerskę…. Od kilkudziesię™ciu lat zbiera bowiem stare narzę™dzia, proste maszyny rolnicze i przemysł‚owe, przedmioty kowalstwa artystycznego i te, które potrzebne był‚y na co dzieł„, porcelana, wyroby ze szkł‚a, żelazka, ksiꅿki, obrazy, radia, telefony, maszyny do pisania, pralki, rowery, motory, sprzę™t fotograficzny etc., etc. Z zapał‚em zapisuje ponadto stare porzekadł‚a, przysł‚owia, lokalne ciekawostki i wydarzenia historyczne. Efekt tego trwaję…cego ponad 30 lat zbieractwa przedstawia się™ naprawdę™ imponuję…co. Ostatnio otrzymał‚ stypendium Marszał‚ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację™ projektu, którego celem jest odnowienie przydrożnych krzyży i figur. Mł‚odzież miał‚a okazję™ wszystkie te eksponaty zgromadzone wokół‚ galerii i na czterech jej poziomach obejrzeę‡, dotknę…ę‡, poznaę‡ ich przeznaczenie i dział‚anie. Na koniec gospodarz zaprezentował‚, napisany gwarę… kujawskę…, jeden ze swoich ostatnich wierszy.

Arkadiusz Ciechalski