Krzysztof Szymczak zwycię™zcę… eliminacji wojewódzkich Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym


Dnia 28 wrzeł›nia 2012 r. w Kujawsko-Pomorskim Oł›rodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył‚y się™ wojewódzkie eliminacje Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym. Reprezentantem naszej szkoł‚y był‚ Krzysztof Szymczak, uczeł„ IV klasy Technikum Agrobiznesu. Pytania konkursowe dotyczył‚y szczegół‚owych zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. W silnej konkurencji nasz uczeł„ pokonał‚ przekonuję…co rywali i wywalczył‚ awans do finał‚u krajowego, który odbę™dzie się™ w ODR Radom. Gratulujemy Krzył›kowi i życzymy sukcesu na szczeblu krajowym.

Andrzej Perlił„ski