Konkurs orki w Bielicach


W dniach 27 – 28 wrzeł›nia odbył‚ się™ II Regionalny Konkurs Orki w Bielicach. Konkurs został‚ zorganizowany przez Zespół‚ Szkół‚ w Bielicach, Fundację™ Powiatu Mogileł„skiego, redakcję™ miesię™cznika „Top Agrar”, firmę™ Rolnik oraz firmę™ Chemirol. W dniu poprzedzaję…cym konkurs odbył‚ się™ pokaz sprzę™tu rolniczego, którego to wystawcę… był‚a firma Rolnik ze Strzelna. Wystawca przedstawił‚ cał‚ę… gamę™ maszyn do produkcji roł›linnej. Po pokazie, uczniowie mieli możliwoł›ę‡ zapoznania się™ bliżej ze sprzę™tem. Zawody odbył‚y się™ w dwóch konkurencjach: orka pł‚ugiem zagonowym 4 – skibowym oraz pł‚ugiem obrotowym 4 – skibowym. Sprzę™t, jaki mieli uczniowie do dyspozycji, to cię…gniki firmy: Landinii, New Holland oraz John Derre. Udział‚ w konkursie wzi꙳‚o 32 zawodników z 16 szkół‚. Zawodnicy po wylosowania numeru startowego oraz zestawu do orki (cię…gnika i pł‚uga), mieli możliwoł›ę‡ zapoznania się™ z zestawem oraz wykonania orki próbnej. Wylosowane poletka był‚y tak przygotowane, aby wszyscy uczestnicy konkursu mieli zbliżone warunki. Jakoł›ę‡ oraz wykonanie orki oceniali sę™dziowie. Tym razem reprezentantom naszej szkoł‚y nie udał‚o się™ stanę…ę‡ na podium. Przeciwnicy okazali się™ troszeczkę™ lepsi. jednak uczniowie z naszej szkoł‚y nie wrócili z pustymi rę™kami. Otrzymali nagrody w postaci MP3 oraz pił‚kę™ nożnę…. Reprezentanci wrócili peł‚ni wrażeł„ oraz zapowiedzieli udział‚ w nastę™pnych edycjach konkursu.

Krzysztof Jankowski