Współpraca z ARR - warsztaty kulinarne: żywnoość tradycyjna i ekologiczna


Dnia 27 wrzeł›nia 2012 r. w naszej szkole odbył‚y się™ warsztaty kulinarne, których celem był‚o propagowanie kuchni opieraję…cej się™ na tradycyjnych i ekologicznych surowcach i pół‚produktach. Organizatorem warsztatów był‚a Agencja Rynku Rolnego Oddział‚ Terenowy w Bydgoszczy, która zaprosił‚a do współ‚pracy grupę™ profesjonalnych kucharzy tworzę…cych zespół‚ o nazwie „Pyszni i Szybcy”. Nasi uczniowie z klasy IV technikum żywienia i II kucharz pod kierunkiem kucharzy z w/w grupy, tj. p. Michał‚a Skrzypaczka i p. Jana Rado przygotowali przepyszne i zdrowe ł›niadanie: jajecznica na mał›le z cebulę… z jajek pochodzę…cych od kur zielononóżek (jaja te cechuje bardzo mał‚a zawartoł›ę‡ cholesterolu), gzik na sł‚ono i sł‚odko z podpł‚omykiem z mę…ki orkiszowej i chlebem żytnim oraz danie zasadnicze skł‚adaję…ce się™ z pieczonych ziemniaków w mundurkach, schabu w sezamie i pł‚atkach owsianych oraz bigosu z owocami. Wszystko był‚o pyszne, zdrowe i ekologiczne! Po części praktycznej mł‚odzież wysł‚uchał‚a wykł‚adu p. Mieczysł‚awa Babalskiegio pt.„Rolnictwo
ekologiczne”. Pan Babalski od wielu lat prowadzi gospodarstwo ekologiczne oraz Wytwórnię™ Makaronów BIO. Drugi wykł‚ad pt „Czy wiemy co jemy?” wygł‚osił‚a p. Dorota łoboda z Wyższej Szkoł‚y Gospodarki w Bydgoszczy. Przekazał‚a mł‚odzieży informacje dotyczę…ce bł‚ę™dów żywieniowych popeł‚nianych podczas codziennej diety i podał‚a zasady racjonalnego odżywiania. Z naszymi uczniami spotkał‚ się™ również dyrektor Oddział‚u Terenowego ARR w Bydgoszczy p. Tadeusz Zaborowski, który omówił‚ dział‚ania ARR w zakresie promocji żywnoł›ci. Zachę™cił‚ również do korzystania z różnych programów oferowanych przez tę™ instytucję™. Podsumowuję…c warsztaty trzeba przyznaę‡, że forma ich organizacji, jak i treł›ę‡ wykł‚adów został‚y bardzo trafnie pomył›lane i wybrane. łšwiadczy o tym ogromne zadowolenie naszych uczniów i sł‚owa uznania nauczycielek z bloku żywienia. Dzię™kujemy serdecznie inicjatorom przedsię™wzię™cia, tj. ARR OT w Bydgoszczy i zapraszamy ponownie.

Iwona Daniel