Pracownicy zatrudnieni w roku 2012/2013


Kadra kierownicza

 • Dyrektor - mgr inż. Wojciech Rudził„ski
 • Wicedyrektor - mgr Arkadiusz Ciechalski
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr inż. Andrzej Rybka

Nauczyciele

 1. mgr Anna Andrzejewska
 2. mgr inż. Barbara Bł‚aszczyk
 3. mgr Monika Chabasińska
 4. mgr inż. Iwona Daniel
 5. mgr inż. Ireneusz Danielewski
 6. mgr inż. Grażyna Gł‚uszkowska
 7. mgr Alicja Goł‚embiewska-Lewandowska
 8. mgr inż. Anna Górska
 9. inż. Krzysztof Jankowski
 10. mgr Rafał‚ Jankowski
 11. mgr Monika Kopka-Wonsowska
 12. mgr inż. Anna Kopacka
 13. mgr inż. Andżelika Kopczyńska
 14. mgr inż. Krzysztof Kordyl
 15. mgr Sylwia Kubiak
 16. mgr Joanna Laskowska
 17. mgr Dariusz Lemanowicz
 18. mgr inż. Paweł‚ Lewandowski
 19. Rafał‚ Lewandowski
 20. mgr Krzysztof Moraczewski
 21. mgr inż. Janusz Mujta
 22. mgr Mał‚gorzata Muraczewska
 23. mgr Natalia Prekop - psycholog
 24. mgr inż. Ewa Perlińska
 25. mgr inż. Andrzej Perlił„ski
 26. ks. mgr Andrzej Mazur
 27. Juliusz Rosiak
 28. mgr Barbara Stanna - pedagog
 29. mgr łukasz Sawicki
 30. mgr Aleksandra Stanuch
 31. mgr Beata Syska
 32. Jerzy łšpibida
 33. mgr inż. Elżbieta Woźniak
 34. mgr Anna Wł‚odarska

Pracownicy administracji

 1. Anna Rembiał‚kowska
 2. Karolina Rudzińska
 3. Aneta Gdańska

  Pracownicy obsł‚ugi szkoł‚y

 1. Janina Jóźwiak
 2. Bożena Rzepecka
 3. Henryk Wilczył„ski
 4. Bożena Sicińska
 5. Piotr Stachniuk