admin's blog

VIII Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe

Dnia 19 maja br. w Collegium Novum WSHE odbył‚o się™ VIII Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe nt. „Mię™dzy wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej a gasnę…cę… nadzieję… na odbudowę™ demokratycznego i suwerennego pał„stwa. Kujawy i Ziemia Dobrzyńska w latach 1945-1947”. Podczas sesji uczniowie gimnazjów i szkół‚ ponadgimnazjalych z Wł‚ocł‚awka i był‚ego województwa wł‚ocł‚awskiego wygł‚osili 15 referatów. Wł›ród nich znalazł‚a się™ także uczennica naszej szkoł‚y, Karolina Sicińska z klasy II LP, która swoje wystę…pienie zatytuł‚ował‚a „Wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej oraz pierwsze dni wolnoł›ci w Kowalu i okolicy”. Praca powstał‚a pod kierunkiem mgra Dariusza Lemanowicza.

Niedziela w skansenie

W ubiegł‚ę… niedzielę™ w Kujawsko–Dobrzył„skim Parku Etnograficznym w Kł‚óbce, odbył‚a się™ impreza „Wieł› z tamtych lat”, zorganizowana przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzył„skiej we Wł‚ocł‚awku i naszę… szkoł‚ę™, w ramach II Wł‚ocł‚awskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki organizowanego przez Wł‚ocł‚awskie Towarzystwo Naukowe.

Podobnie, jak w roku ubiegł‚ym, tak też w tegorocznej edycji, nie zabrakł‚o licznych atrakcji. Zwiedzaję…cy mieli możliwoł›ę‡ uczestniczyę‡ w pokazach przyrzę…dzania tradycyjnego jadł‚a kujawskiego oraz skosztowania wył›mienitych potraw, których nie mogł‚o zabraknę…ę‡ niegdył› w „kuchni babuni”. Watro wspomnieę‡ chociażby o przepysznym żurku kujawskim, biał‚ym serze, ł›wieżo pieczonym chlebie z masł‚em, kiszonych ogórkach. Ponadto mł‚odzież Zespoł‚u Szkół‚ przygotował‚a barwnę… i peł‚nę… humoru inscenizację™ â€žDobra wieł›ę‡ gdy niosę… jeł›ę‡â€. Dużym zainteresowaniem cieszył‚y się™ pokazy starych maszyn, narzę™dzi. Dla prawdziwych ł‚asuchów nie lada atrakcję… był‚y naleł›niki z farszem, placki ziemniaczane i szarlotka, przygotowane przez uczniów Zespoł‚u Szkół‚ pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów żywieniowych. Specjał‚y te można był‚o kupię‡ w kiosku, chacie krytej strzechę….

Mimo niesprzyjaję…cej aury dopisywał‚y dobre nastroje. Z pewnoł›cię… spotkamy się™ w Kł‚óbce za rok.

Finał VI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

W dniu 7 kwietnia 2006 r. o godz. 15:00 w siedzibie SWSPiZ w łodzi przy ul. Kilił„skiego 98, odbył‚ się™ Finał‚ VI Olimpiady o Regionie i Przedsię™biorczoł›ci. Na Galę™ Finał‚owę… Olimpiady zaproszeni byli finalił›ci, opiekunowie ze szkół‚, partnerzy i patroni projektu oraz przedsię™biorcy.

W I etapie wzi꙳‚o udział‚ ponad 9000 uczniów ostatnich klas szkół‚ ponadgimnazjalnych z województw: ł‚ódzkiego, mazowieckiego, kujawsko—pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Do II etapu zakwalifikował‚o się™ prawie 700 uczestników, a do finał‚u dotarł‚o 79 uczniów. Komisja Olimpiady (skł‚adaję…ca się™ z przedsię™biorców i pracowników Uniwersytetu łódzkiego) po analizie prac, które ocenił‚a bardzo wysoko, wybrał‚a laureatów Olimpiady.

Gł‚ównym organizatorem był‚ Konsulat Brytyjski ponadto partnerami tegorocznego projektu byli m.in. Narodowy Bank Polski, Uniwersytet łódzki, Plus GSM, mBank. Patronat nad Olimpiadę… objꅳ‚ Pan Jacek Saryusz—Wolski, Wiceprzewodniczę…cy Parlamentu Europejskiego. Mecenasem gł‚ównym był‚a Społ‚eczna Wyższa Szkoł‚a Przedsię™biorczoł›ci i Zarzę…dzania a partnerem edukacyjnym Towarzystwo Edukacji Bankowej.

W tegorocznej olimpiadzie nasz uczeł„ Robert Goździalski otrzymał‚ wyróżnienie oraz nagrodę™ rzeczowę… za pracę™ na temat „Biopaliwa alternatywnym źródł‚em dochodu w gospodarstwie rolnym”. Opiekę™ merytorycznę… nad pracę… sprawował‚ mgr inż. Krzysztof Kordyl.

Zapraszamy na spotkanie "Wieś z tamtych lat"

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzył„skiej we Wł‚ocł‚awku
oraz
Zespół‚ Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
zapraszaję… na
Spotkanie pn.
Wieś z tamtych lat
Organizowane w dniu 21 maja 2006 roku w godz. 10.00 – 18.00
w Kujawsko-Dobrzył„skim Parku Etnograficznym w Kł‚óbce,
gm. Lubieł„ Kujawski
W programie:
 • zwiedzanie skansenu z przewodnikiem,
 • „Retro polu i zagrodzie” – pokazy pracy starych maszyn i narzę™dzi,
 • „W tradycyjnej kuchni babuni” – pokazy przyrzę…dzania tradycyjnego jadł‚a – degustacje,
 • „W szkole pradziadka” – nauka kaligrafii, czytanie elementarza, pisanie piórem ze stalówkę…,
 • Stoiska z kujawskim haftem regionalnym,
 • 13.00 – degustacja potraw kujawskich w karczmie skansenowskiej,
 • 13.00 – 13.30 – inscenizacja ludowa przygotowana przez mł‚odzież z Zespoł‚u Szkół‚ w Kowalu
Impreza odbę™dzie się™ w ramach II wł‚ocł‚awskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki organizowanego przez Wł‚ocł‚awskie Towarzystwo Naukowe
Wstę™p wolny
Zapraszamy!

Nasi na Jarmarku Kazimierzowskim

Zespół‚ muzyczny pod kierunkiem Wojtka Raszki z I klasy TA reprezentował‚ naszę… szkoł‚ę™ w czasie wystę™pów na stadionie w Kowalu podczas corocznej imprezy o nazwie „Jarmark Kazimierzowski”. Mł‚odzi artył›ci w skł‚adzie: Wojtek Raszka — instrumenty klawiszowe, Piotr Czajkowski — akordeon, Anna Ziół‚kowska — wokal wykonali nastę™puję…ce utwory oraz kompozycje muzyczne:

 • „Czarny Alibaba”
 • „Daj mi tę™ noc”
 • „Serduszko puka w rytmie cha-cha”
 • „Bał›ka”
 • „Historia jednej znajomoł›ci”
 • „Windę… do nieba”
 • „Konik na biegunach”
 • „Bo jesteł› Ty”
 • utwory instrumentalne

Wystę™p wzbudził‚ żywę… reakcję™ widowni, która podzię™kował‚a wykonawcom za brawurowo wykonane utwory rzę™sistymi oklaskami.

Przed wystę™pem w kilkunastominutowym programie zaprezentował‚y się™ cheerleaderki z zespoł‚u prowadzonego przez panię… Barbarę™ Snopkowskę…. Wł›ród nich był‚a nasza uczennica, Karolina Sicińska z klasy II LP.

Syndicate content