admin's blog

Zdobyliśmy nagrody na etapie oddziałowym Konkursu PTTK "Poznajemy Ojcowiznę"


W dniu 14 lutego 2013 r. w Zespole Szkół‚ z Oddział‚ami Integracyjnymi w Kruszynie odbył‚o się™ podsumowanie etapu oddział‚owego tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Mł‚odzieżowego Konkursu PTTK „Poznajemy Ojcowiznę™â€. Goł›cie przywitali uczniów i opiekunów muzykę… wykonywanę… przez uczniów ucharakteryzowanych na kapelę™ zapustnę…, która później dał‚a również popis swoich możliwoł›ci podczas wystę™pów artystycznych. Po wystę…pieniach Prezesa Oddział‚u Kujawskiego PTTK, Lecha W. Krajewskiego i dyrektora kruszył„skiej szkoł‚y, Andrzeja Nowackiego ogł‚oszone został‚y wyniki konkursu. W tym roku w etapie oddział‚owym wzi꙳‚o udział‚ 41 uczestników ze szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zgł‚osili 34 prace, sporzę…dzone pod opiekę… 11 nauczycieli. Tradycyjnie byli to uczniowie z Wł‚ocł‚awka, Kruszyna, Warzę…chewki, Stawek, Nieszawy, Aleksandrowa Kujawskiego i Kowala. Z satysfakcję… podajemy, że wł›ród laureatów znaleźli się™ również nasi uczniowie. I tak jury postanowił‚o przyznaę‡ I miejsce w kategorii prace zespoł‚owe Malwinie Gozdowskiej i Joannie Nowackiej za pracę™ pn. „Nasza Gmina i Miasto Kowal”. Również I miejsce w kategorii prace multimedialne zaj꙳‚a Anna Rybarkiewicz za pracę™ â€žCmentarz Ewangelicko-Augsburski w Grodztwie”. Zał› w kategorii prace indywidualne II miejsce otrzymał‚a Karolina Chojnacka za pracę™ pt. „Wybierzmy się™ do dworku w Nowej Zawadzie”. Serdecznie gratulujemy i czekamy na wyniku konkursu na etapie wojewódzkim. Dodajmy, że uczennice pracował‚y pod opiekę… niżej podpisanego.

Arkadiusz Ciechalski

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


12 lutego 2013 r. uczniowie klasy II Technikum, zaproszeni przez Starostwo Powiatowe we Wł‚ocł‚awku, brali udział‚ w uroczystoł›ciach upamię™tniaję…cych150 rocznicę™ wybuchu Powstania Styczniowego. Ten niepodległ‚oł›ciowy zryw, uł›wię™cony krwię… tysię™cy Polaków, poległ‚ych w walkach i zesł‚anych na Syberię™, jest jasnę… kartę… w historii naszego narodu. Bezsporne znaczenie historyczne i patriotyczne tego wydarzenia jest powodem rocznicowych obchodów. W czasie uroczystoł›ci podsumowano konkurs plastyczny pn. „Powstanie Styczniowe 1863”. Zebrani przedstawiciele placówek oł›wiatowych funkcjonuję…cych na terenie powiatu wł‚ocł‚awskiego podziwiali pię™kny wystę™p artystyczny mł‚odzieży oraz prezentację™ multimedialnę… o powstał„czych polach bitewnych na Kujawach. Dla uczniów naszej szkoł‚y był‚a to nietypowa, ale bardzo ciekawa lekcja historii.

Andżelika Kopczyńska

Tłusty czwartek w szkole


„Powiedział‚ Bartek, że dził› tł‚usty czwartek, a Bartkowa uwierzył‚a, dobrych pę…czków nasmażył‚a” – mówi staropolskie przysł‚owie. W ostatni czwartek karnawał‚u w naszych domach króluję… wię™c pę…czki, chruł›ciki, oponki. Wychodzę…c naprzeciw wieloletniej tradycji uczniowie klas Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej, kształ‚cę…cej w kierunku kucharz, a także uczniowie klas technikum żywienia upiekli pę…czki dla cał‚ej społ‚ecznoł›ci szkolnej. Sł‚odkoł›ci był‚y przygotowywane na zaję™ciach praktycznych, pod kierunkiem pał„: I. Daniel, A. Górskiej, A. Kopczył„skiej, E. Perlił„skiej i E. Woźniak. Przedstawiciele klas poczę™stowali swych kolegów, koleżanki oraz grono pedagogiczne i pracowników szkoł‚y wypiekami. Pę…czki bł‚yskawicznie znikał‚y, co ł›wiadczy o tym, jak był‚y pyszne! Dzię™kujemy wszystkim uczniom i paniom z bloku żywienia, dzię™ki którym moglił›my „osł‚odzię‡â€ sobie ten dzieł„.

Barbara Stanna

Wyjazd do opery w Bydgoszczy na "Cyrulika sewilskiego"


W dniu 7 lutego 2012 r., w tł‚usty czwartek, pracownicy naszej szkoł‚y wybrali się™ do bydgoskiej „Opera Nova” na przedstawienie „Cyrulika sewilskiego” Gioacchino Rossiniego w reżyserii Sł‚awomira Żerdzickiego. Przed spektaklem uczestnicy wyjazdu udali się™ na spacer po Wyspie Mł‚ył„skiej, a później zjedli obiad (oczywił›cie wraz z tradycyjnym pę…czkiem) w Karczmie Mł‚ył„skiej. „Cyrulik sewilski” to opera buffa w dwóch aktach z 1816 r. Jej prapremiera odbył‚a się™ w Rzymie, w Teatro Argentina w 1816 r. Libretto, napisane przez Cesarego Sterbiniego, oparte został‚o na sztuce teatralnej Pierre'a Beaumarchais'go z 1775 roku pod tym samym tytuł‚em. Jest to najpopularniejsze dzieł‚o Rossiniego i jedna z najczęściej wystawianych oper. Doskonał‚e, peł‚ne akcji i humoru libretto ł‚ę…czy z pię™knę… muzykę…, daję…cę… pole do popisu ł›piewakom. Szczególnie znana jest uwertura, czę™sto grana jako odrę™bny utwór na koncertach symfonicznych (spopularyzowana ponadto przez satyryków w audycji „Szeł›ę‡dziesię…t minut na godzinę™â€, która był‚a emitowana w programie III polskiego radia w latach 1973–1981). Do bardzo znanych arii należę… Largo al factotum, Una voce poco fa i La calunnia (aria o plotce). Historia jest kontynuowana w „Weselu Figara” – kolejnej sztuce Beaumarchais'go i operze Wolfganga Amadeusza Mozarta z 1786 r. Realizacja bydgoska przypadł‚a do gustu naszym pracownikom. Po tej uczcie duchowej, powrócilił›my do Kowala po drodze delektuję…c się™ także pę…czkami upieczonymi przez uczniów i nauczycieli szkół‚ żywieniowych.

Arkadiusz Ciechalski

Kolejna próbna matura


Dzię™ki inicjatywie Pracowni Zarzę…dzania i Diagnozy Edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy nasi maturzył›ci mogli ponownie spróbowaę‡ swoich sił‚ na próbnej maturze z ję™zyka polskiego i matematyki. Egzaminy odbywał‚y się™ w dniach od 31 stycznia do 4 lutego br. Po sprawdzeniu arkuszy maturalnych przez nauczycieli naszej szkoł‚y, wyniki - oczywił›cie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych - zostanę… przesł‚ane do organizatora, który podjꅳ‚ się™ również dokonania wojewódzkiej analizy zbiorczej oraz opracowania rekomendacji dla nauczycieli przygotowuję…cych uczniów do egzaminów. Miejmy nadzieję™, że to kolejne ę‡wiczenie pozwoli na osię…gnię™cie lepszych wyników na maturalnym egzaminie pał„stwowym w maju br.

Arkadiusz Ciechalski

Syndicate content