Absolwenci 2012


Technikum kształ‚cę…ce w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wychowawca: Iwona Daniel
1. Barańska Monika
2. Dę…browska Ilona
3. Dzię™cielewski Kamil
4. Goł›ciniak Monika
5. Gientka Renata
6. Kamińska Agnieszka
7. Kulesza Klaudia
8. Lewkowicz Barbara
9. Lubasińska Emilia
10. Matusiak Anna
11. Nowak łukasz
12. Pomorska Daria
13. Przybysz Angelika
14. Snopkowska Paulina
15. Szymczak Justyna
16. łšlepek Angelika
17. Weber Żaneta
18. Wił›niewska Żaneta
19. Zielińska Anita


Technikum kształ‚cę…ce w zawodzie technik agrobiznesu

Wychowawca: Grażyna Gł‚uszkowska
1. Gientka Marta
2. Jankowski Damian
3. Kieł‚basa Jakub
4. Kinasiewicz Rafał‚
5. Mechuł‚a Radosł‚aw
6. Nowak Bartł‚omiej
7. Pał‚aszewski Adam
8. Pawlak Ilona
9. Stasiak Tobiasz
10. łšmiał‚ek łukasz
11. Szpryngiel Ewelina
12. Wilił„ski Patryk
13. Żabecki Andrzej


Technikum Uzupeł‚niaję…ce kształ‚cę…ce w kierunkach:
-technik żywienia i gospodarstwa domowego
-technik mechanizacji rolnictwa

Wychowawca: Joanna Laskowska
1. Bednarek łukasz
2. Gawł‚owski Szymon
3. Helbin Marlena
4. Janota Adam
5. Jóźwiak Mariusz
6. Kozł‚owski Krzysztof
7. Muchowicz Daria
8. Odrowski Igor
9. Pę™drakowski Sylwester
10. Podgórski Sebastian
11. Rosiak Angelika
12. Rychlicki Marcin
13. Sarzył„ski Mateusz
14. Sroka Mariusz
15. Stasiak Paweł‚
16. Waę‡kowska Ewelina
17. Wilicka Anna
18. Ziół‚kowska Sandra
19. Ziół‚kowski Jarosł‚aw
20. Zwolił„ski Konrad


Klasa II ZSZ kucharz mał‚ej gastronomii

Wychowawca: Andżelika Kopczyńska
1. Gientka Joanna
2. Gię™tkowska Justyna
3. Koł‚odziejska Martyna
4. Korpal Sebastian
5. Przybysz Ewelina
6. Rojewski Artur
7. Rozwora Justyna
8. Rudzińska Sandra
9. Rudził„ski Damian
10. Ujazdowska Ewelina
11. Wił›niewska Karolina
12. Wł‚odarski Dominik
13. Zasada Paulina
14. Zawadzka Ewelina
15. Żakowiecka Magdalena


Klasa III ZSZ mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wychowawca: Ireneusz Danielewski
1. Brudnicki Dominik
2. Brylił„ski Tomasz
3. Domżalski łukasz
4. Dybowski Rafał‚
5. Goł‚ę™biewski Mateusz
6. Grabowski Mariusz
7. Komorowski łukasz
8. Kwiatkowski Tomasz
9. Maciejewski Krzysztof
10. Mał›lanka Paweł‚
11. Olecki łukasz
12. Olejnik Henryk
13. Pę™drakowski Bartosz
14. Piwił„ski Dariusz
15. Podgórski Damian
16. Przybyszewski Roman
17. Safandowski Damian
18. Seklecki Mirosł‚aw
19. Umił„ski Marek
20. Wichlił„ski Sebastian
21. Ziemba Bartł‚omiej
22. Zwolił„ski Zbigniew


Szkoł‚a Policealna - specjalnoł›ę‡: Organizacja przedsię™biorstwa rolniczego

Wychowawca: Krzysztof Kordyl
1. Bobrowski Radosł‚aw
2. Czajkowski łukasz
3. Dobber Dawid
4. Gawł‚owski Konrad
5. Glonek Katarzyna
6. Ję™drusiak Sylwia
7. Kieszkowski Marcin
8. Koł‚owska Antonina
9. Kucharska Karolina
10. Lubecki Konrad
11. Pawł‚owski łukasz
12. Stroisz Dariusz
13. Szachewicz Krzysztof
14. Zielił„ski Krzysztof
15. Żabecki Marek