Absolwenci 2011


Klasa IV Technikum - technik agrobiznesu

Wychowawca: Sylwia Kubiak
1. Andrzejewski Adam
2. Bilił„ski Jan
3. Bł‚aszczyk Jarosł‚aw
4. Bojakowski Kamil
5. Dobił„ski Piotr
6. Durmowicz Monika
7. Dwornikowski Adam
8. Gawrysiak Sł‚awomir
9. Jabł‚ońska Monika
10. Jóźwiak Magdalena
11. Lewak Katarzyna
12. Lewandowska Wioleta
13. Lipińska Paulina
14. Maciejewska Marta
15. Nowakowski Józef
16. Okupski Dawid
17. Owsianowski Dawid
18. Proszkiewicz Piotr
19. Sobczak Krzysztof
20. Szatkowski Kacper
21. Trocikowski Grzegorz
22. Wasielewska Kamila
23. Biernacka Mał‚gorzata


Klasa IV Technikum - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wychowawca: Anna Wł‚odarska
1. Bewicz Edyta
2. Dę…browska Ewa
3. Dulska Ewa
4. Florczak Krzysztof
5. Ilczyszyn Maja
6. Jakubowska Anna
7. Kwiatkowski Sebastian
8. Matczak Katarzyna
9. Olszewska Anna
10. Paradowska Aleksandra
11. Pietrowska Marta
12. Podgórska Angelika
13. Podgórska Ewa
14. Rosińska Paulina
15. Rowińska Anna
16. Sobierajska Beata
17. Stanisł‚awska Wioleta
18. łšwierkowska Magda
19. Terpińska Olga
20. Wichlińska Paula
21. Zagajewski Marcin
22. Zielińska Ewa


Klasa II ZSZ - kucharz mał‚ej gastronomii

Wychowawca: Elżbieta Tomczak
1. Bił„kowska Agnieszka
2. Chojnacka Kinga
3. Gawł‚owski Dominik
4. Gaza Paulina
5. Greszkiewicz Adam
6. Hempel Marian
7. Jaranowski Sebastian
8. Kaczorowska Urszula
9. Kulis Michalina
10. Ormił„ski Adam
11. Pieczkowski Hubert
12. Przybyszewska Jolanta
13. Różańska Magdalena
14. Rybarczyk Krzysztof
15. Skrzypił„ski Adrian
16. Wasielewski Mateusz


Klasa III ZSZ mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wychowawca: Krzysztof Moraczewski
1. Betka Przemysł‚aw
2. Gajewski Przemysł‚aw
3. Gię™tkowski łukasz
4. Daczkowski Bartosz
5. Ję™drzejewski Adam
6. Karpił„ski Paweł‚
7. Kę™dzierski Adrian
8. Kwiatkowski Zbigniew
9. Marszał‚ łukasz
10. Murawski Kamil
11. Nowak Arkadiusz
12. Okupski Krzysztof
13. Paliwoda Patryk
14. Pawł‚owski Bartł‚omiej
15. Przybysz Dawid
16. Sarzył„ski Bartł‚omiej
17. Spychalski Kamil
18. Stꙿewski Maciej
19. Wojciechowski Przemysł‚aw
20. Woźniak Dawid
21. Zaremba Piotr
22. Zawadzki Robert
23. Zdanowski Marek


Klasa III Technikum Uzupeł‚niaję…ce - technik mechanizacji, technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wychowawca: Dariusz Lemanowicz
1. Seklecki Robert
2. Skibił„ski łukasz
3. Żakowiecki Rafał‚
4. Dominowska Karolina
5. Kierzkowski Tomasz
6. Lewandowska Marta
7. Mizioł‚ek Piotr
8. Nowacki Mariusz
9. Osińska Magdalena
10. Szymczak Mał‚gorzata
11. Zaremba Magdalena


Klasa II Szkoł‚a Policealna - technik agrobiznesu

Wychowawca: Alicja Goł‚embiewska-Lewandowska
1. Barankiewicz Dariusz
2. Janiak Agnieszka
3. Jankowska Katarzyna
4. Jankowski Kamil
5. Michalak Marcin
6. Pał‚aszewski Bartosz
7. Pyszkowska Mał‚gorzata
8. Sikorski Tomasz
9. Tuszyńska Aleksandra