Absolwenci roku 2010


Klasa IV Technikum - technik agrobiznesu

Wychowawca: Monika Chabasińska
1. Bł‚aszczyk Dariusz
2. Gliszczył„ski Piotr
3. Ewkowska Anna
4. Ję™drzejczak Ewa
5. Kamił„ski Krystian
6. Kotfas Joanna
7. Koprowicz Barbara
8. Matusiak Dawid
9. Mikulski Daniel
10. Sł‚awski Rafał‚
11. Szczę™sny Karol
12. Wasielewska Anna
13. Wesoł‚owska Anna
14. Ziół‚kowski Michał‚
15. Żak Mateusz


Klasa IV Technikum - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wychowawca: Ewa Perlińska
1. Goł‚embiewska Marlena
2. Grodzicki Grzegorz
3. Jaskólska Magdalena
4. Ję™drusiak Sylwia
5. Kł‚ys Mariusz
6. Laskowska Mał‚gorzata
7. Marszał‚ Anna
8. Markowska Katarzyna
9. Niklewicz Natalia
10. Nyckowska Mał‚gorzata
11. Pieczkowska Patrycja
12. Pietrzak Magdalena
13. Proszkiewicz Sylwia
14. Radowska paulina
15. Rogulska Anna
16. Rowińska Katarzyna
17. łšpiewakowska Agnieszka
18. Wachulak Ilona
19. Wachulak Katarzyna
20. Warę™da Adam
21. Wasielewski Paweł‚

Klasa III Technikum Uzupeł‚niaję…cego - technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wychowawca: Aleksandra Stanuch
1. Brudnowski łukasz
2. Dybowski Piotr
3. Gawł‚owski Konrad
4. Gę…tarek Ireneusz
5. Ję™drzejewski Przemysł‚aw
6. Mordzak łukasz
7. Rudnicki Tomasz
8. Rudził„ski Zbigniew
9. Stanisł‚awski Damian
10. Witczak Artur
11. Zdanowski Adam
12. Zglił„ski Damian
13. Ziół‚kowski Konrad

Klasa II ZSZ - kucharz mał‚ej gastronomii

Wychowawca: Rafał‚ Jankowski
1. Kralska Joanna
2. Klinkosz Paweł‚
3. Kulis Agnieszka
4. Matusiak Urszula
5. Matyjasik Paulina
6. Mał›lanka Paweł‚
7. Selburska Milena
8. Szpryngiel Kamil
9. Szymczak Anna
10. Wieczorek Mateusz
11. Wichlińska Anna
12. Zielińska Anna
13. Zielińska Aneta
14. Zielińska Ewelina

Klasa III ZSZ mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wychowawca: Paweł‚ Lewandowski
1. Barał„ski Daniel
2. Bukowski Przemysł‚aw
3. Gię™tkowski Mateusz
4. Gozdowski Dawid
5. Jastrzę™bski Mateusz
6. Kaczanowski Szymon
7. Krygier Damian
8. Matczak Robert
9. Nowak Dawid
10. Nowakowski Radosł‚aw
11. Pię…tkowski Krzysztof
12. Porosa Daniel
13. Przybysz Przemysł‚aw
14. Rowił„ski Piotr
15. Szczę™sny łukasz
16. Terpił„ski Mateusz
17. Walewicz Piotr
18. Woł‚yniak Adam
19. Woźniak Dominik
20. Wróblewski Daniel
21. Zglił„ski Artur
22. Zł‚otowski Rafał‚

Klasa II Szkoł‚a Policealna - technik agrobiznesu

Wychowawca: Krzysztof Kordyl
1. Banasiak Damian
2. Ciesielski Jakub
3. Gł‚ówczył„ski Dominik
4. Jóźwiak Krzysztof
5. Kamił„ski Adam
6. Koł‚owski Jan
7. Lubryczyńska Weronika
8. Maę‡kowiak Grzegorz
9. Mikorski Rafał‚
10. Myszkowski Arkadiusz
11. Pisarska Karolina
12. Pł‚oszaj Marcin
13. Sobczył„ski Mariusz
14. Stolarski Daniel
15. Woźniak Bartł‚omiej
16. Zagórski Przemysł‚aw