Absolwenci roku 2009


Klasa IV Technikum - technik agrobiznesu

Wychowawca: Monika Kopka
1. Dulska Magdalena
2. Durmowicz Przemysł‚aw
3. Dzię™cielewski Piotr
4. Janowski Jakub
5. Kowalski Michał‚
6. Kostrzewski Piotr
7. Kwiatkowski Rafał‚
8. Laskowska Wioleta
9. Latecki Marcin
10. Paprocki Alan
11. Prokopiak Mariusz
12. Raszka Wojciech
13. Walczak Dominik
14. Wł‚odarczyk Adam
15. Zielił„ski Piotr

Klasa IV Technikum - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wychowawca: Mał‚gorzata Muraczewska
1. Adamski Michał‚
2. Baranowska Karolina
3. Banaszkiewicz Roman
4. Cheł‚miniak Sylwia
5. Cieszykowska Aneta
6. Czarniak Monika
7. Lewandowska Żaneta
8. Magdziarz Katarzyna
9. Mendowicz Ewelina
10. Murzył„ski Michał‚
11. Panfil Przemysł‚aw
12. Pię…tek Arkadiusz
13. Rydz Anna
14. Spychalska Katarzyna
15. Tuszyńska Aleksandra
16. Wawrzyniak Dominik
17. Wichlił„ski Paweł‚
18. Ziemba Marta

Klasa III Technikum Uzupeł‚niaję…cego - technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wychowawca: Joanna Laskowska
1. Augustyniak Kamil
2. Bronikowska Emilia
3. Czarniak Grzegorz
4. Górski Roman
5. Janiak Agnieszka
6. Jankowski Krzysztof
7. Krzemił„ski Adam
8. Lewandowski Marcin
9. Lewandowski Mariusz
10. Lewkowicz Katarzyna
11. łukasik Adam
12. łukasik Czesł‚aw
13. Malinowski łukasz
14. Markiewicz Marcin
15. Michał‚owski Grzegorz
16. Mieszkalski Krzysztof
17. Nowak Julian
18. Pawlak Krystian
19. Piwińska Anna
20. Piwowarek Dawid
21. Sadowski Krzysztof
22. Siedlecka Anna
23. Suchomski łukasz
24. Szymczak Cezary

Szkoł‚a Policealna - technik agrobiznesu

Wychowawca: Alicja Goł‚embiewska
1. Chmielewski Janusz
2. Dorsz Katarzyna
3. Herman-Seroczyńska Natalia
4. Marciniak Rafał‚
5. Mechuł‚a Grzegorz
6. Ryniec Ewelina
7. Skurtys Katarzyna
8. Szarwas Magdalena
9. Tomaszewski Grzegorz
10. Wieczorkowski Tomasz
11. Zdzienicki Krzysztof
12. Żabecki Grzegorz
13. Kaczmarek-Dryjer Marta

Klasa II ZSZ - kucharz mał‚ej gastronomii

Wychowawca: Elżbieta Tomczak
1. Bednarek łukasz
2. Bił„kowski Tomasz
3. Bukowski Marcin
4. Durys Marek
5. Gawł‚owski Szymon
6. Grabska Sandra
7. Helbin Marlena
8. Janota Adam
9. Matuszewska Jolanta
10. Mikulska Karolina
11. Muchowicz Daria
12. Odrowski Igor
13. Rosiak Andżelika
14. Sarzył„ski Mateusz
15. Stachowiak Dawid
16. Wasielewski Mirosł‚aw
17. Wilicka Anna
18. Zarę™ba Piotr
19. Ziół‚kowski Jarosł‚aw

Klasa III ZSZ mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wychowawca: Ireneusz Danielewski
1. Domagalski Przemysł‚aw
2. Goł›ciniak Wojciech
3. Jóźwiak Mariusz
4. Kowalewski Radosł‚aw
5. Kozł‚owski Krzysztof
6. Matusiak Mariusz
7. Mikulski Radosł‚aw
8. Myszka Krzysztof
9. Pał‚ka łukasz
10. Panfil Grzegorz
11. Pawł‚owski Dawid
12. Peł‚nikowski Emil
13. Pę™drakowski Sylwester
14. Rychlicki Marcin
15. Sroka Mariusz
16. Stasiak Paweł‚
17. Strzelecki Marcin
18. Wojciechowski Piotr
19. Zwolił„ski Konrad