Absolwenci roku 2008

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

Wychowawca: Grażyna Gł‚uszkowska
1. Bógdał‚ łucja
2. Gł‚uszkowska Milena Joanna
3. Jankowski Michał‚ Grzegorz
4. Lubryczyńska Weronika
5. Marciniak Monika
6. Mił‚ek Sylwia
7. Olejniczak Daniel
8. Paradowska Żaneta Milena
9. Rybińska Marlena
10. Seklecka Emilia Natalia
11. Skowrońska Malwina Barbara
12. Spychalska Edyta Magdalena
13. Widawska Karolina
14. Wojajczyk Magdalena Mał‚gorzata
15. Zielił„ski Adrian

Technikum Uzupeł‚niaję…ce – Mechanizacja Rolnictwa

Wychowawca: Dariusz Lemanowicz
1. Angulski Sylwester
2. Banasiak Damian
3. Baranowski Mateusz
4. Ciesielski Jakub
5. Czerwił„ski Radosł‚aw
6. Dyicki Dominik
7. Feliniak Dariusz
8. Fryza Marcin
9. Glinkowski Ireneusz
10. Gł‚ówczył„ski Dominik
11. Górski Krzysztof
12. Jankowski Ireneusz
13. Kurowski Przemysł‚aw
14. Maciejewski Krzysztof
15. Malinowski Józef
16. Marciniak Grzegorz
17. Matczak Daniel
18. Melaniuk Mirosł‚aw
19. Nowak Marcin
20. Pawlak Wł‚odzimierz
21. Wilił„ski Tomasz

Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa – Kucharz mał‚ej gastronomii

Wychowawca: Rafał‚ Jankowski
1. Balcerzak Monika
2. Dominowska Karolina
3. Gajewski Maciej
4. Helbin Ariel
5. Jankowski Adam
6. Jankowski Hubert
7. Jakubowski Michał‚
8. Kaczorowska Ewa
9. Kierzkowski Tomasz
10. Kralska Katarzyna
11. Mił‚ek Sebastian
12. Mizioł‚ek Piotr
13. Osińska Magdalena
14. Ostrowska Monika
15. Pał‚ucka Karolina
16. Pietrzak Marzena
17. Przybyszewska Ewelina
18. Rowińska Izabela
19. Szymczak Mał‚gorzata
20. Walecki Maciej
21. Wasielewski Remigiusz
22. Wł›cisł‚ek Ewelina
23. Zagajewski Piotr
24. Zaremba Magdalena
25. Ziemba Mariusz
26. Ziół‚kowski Tomasz

Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa – Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wychowawca: Paweł‚ Lewandowski
1. Barał„ski Artur
2. Janota Damian
3. Jaroszewski Krzysztof
4. Loba łukasz
5. Loba Piotr
6. Perlił„ski Radosł‚aw
7. Rozwora Tomasz
8. Rudnicki Dariusz
9. Sarnowski Jakub
10. Seklecki Robert
11. Spychalski Szymon
12. Skibił„ski Dawid
13. Skibił„ski łukasz
14. Skurzewski Adam
15. Sulikowski łukasz
16. Sobczak Dawid
17. Szał‚czył„ski Konrad
18. łšlepek Kamil
19. Wił›niewski Piotr
20. Ziół‚kowski Dawid
21. Żakowiecki Rafał‚

Szkoł‚a Policealna – Technik agrobiznesu

Wychowawca: Andrzej Perlił„ski
1. Banasiak Marcin
2. Bartkiewicz Agnieszka
3. Jakubowska Agnieszka
4. Kwiatkowski Zbigniew
5. Kacprzyk Aleksandra
6. Kurpińska Monika
7. Mielcarek Cezary
8. Mikicka Monika
9. Orzarzewski Wojciech
10. Radzikowski łukasz
11. Sokół‚ Renata Maria
12. Strzelecki Krzysztof
13. Tomczak Maciej
14. Zdanowska Renata