Absolwenci roku 2007

LICEUM PROFILOWANE

Wychowawca: Sylwia Kubiak
1. Adamski Michał‚
2. Balcerzak Anna
3. Bednarek Artur
4. Dmitrzak Dawid
5. Górski Przemysł‚aw
6. Jankowska Ewelina
7. Jankowski Marcin
8. Jankowski Zbigniew
9. Klitkowski Marcin
10. Maciejewski Arkadiusz
11. Panfil Norbert
12. Podgórski Rafał‚
13. Rę™dzikowska Angelika
14. Rowił„ski Kamil
15. Seklecki Damian
16. Sicińska Karolina
17. Sidwa Magdalena
18. Skrzypińska Daria
19. Szczepańska Karolina
20. Sztandarowicz łukasz
21. łšwierkowski Jakub
22. Tomaszewski Grzegorz Krzysztof
23. Tomaszewski Grzegorz
24. Zielił„ski Krzysztof

TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wychowawca: Anna Wł‚odarska
1. Brzezińska Magdalena
2. Dulska Malwina
3. Goł‚ę™biewska Joanna
4. Gontarek Aneta
5. Grudzińska Katarzyna
6. Jankowski Robert
7. Ję™drusiak Mariusz
8. Kaniewski Tomasz
9. Komorowska Mał‚gorzata
10. Lewandowski Ryszard
11. Nakonowski Piotr
12. Reifart Natalia
13. Rzadkowolska Marta
14. Rzepecka Karolina
15. Rzepecka Magdalena
16. Szulczewska Urszula
17. Terpińska Natalia
18. Wasielewski Robert
19. Zefert Patrycja

ZASADNICZA SZKOłA ZAWODOWA – KUCHARZ MAłEJ GASTRONOMII

Wychowawca: Aleksandra Stanuch
1. Czarniak łukasz
2. Dopieralska Agnieszka
3. Jankowska Aneta
4. Kaczorowski Krzysztof
5. Kochanek Daniel
6. Krajewska Joanna
7. Miller Daniel
8. Modrzak łukasz
9. Olczak Ewa
10. Paradowska Ewa
11. Peł‚nikowska Agnieszka
12. Stanisł‚awski Damian
13. Staniszewski łukasz
14. Szubska Anna
15. łšwierkowska Marta
16. Warsicka Joanna
17. Warsicka Wioletta
18. Wieczorek Ewa
19. Wił›niewski Jakub
20. Witczak Artur
21. Woźniak Mariusz
22. Wł›cisł‚ek Magdalena

ZASADNICZA SZKOłA ZAWODOWA – MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Wychowawca: Elżbieta Tomczak
1. Bilił„ski Adam
2. Buchalski Jacek
3. Dybowski Piotr
4. Gawł‚owski Konrad
5. Habasił„ski Krzysztof
6. Kaczmarek Dawid
7. Zdanowski Adam
8. Zglił„ski Damian
9. Ziół‚kowski Konrad
10. Jankowski Bartł‚omiej
11. Lewandowski Piotr
12. Ogł‚odził„ski Kamil
13. Pietrzak Krzysztof
14. Rosił„ski Dawid
15. Rudnicki Tomasz
16. Rudził„ski Zbigniew
17. Spychalski Marcin
18. Selburski Adam
19. Szaradowski Tomasz
20. Szpryngiel Sebastian

SZKOłA POLICEALNA – TECHNIK EKONOMISTA

Wychowawca: Anna Andrzejewska
1. Hempel Kinga
2. Jankowska Katarzyna
3. Kobielski Zbigniew
4. Krygier Edyta
5. Nyklewicz Joanna
6. Ozimek Ewelina
7. Paradowska Joanna
8. Rosił„ski Daniel
9. Rybińska Dorota
10. łšpiewakowska Monika

SZKOłA POLICEALNA – TECHNIK AGROBIZNESU

Wychowawca: Alicja Goł‚ę™biewska
1. Bartkiewicz Eugeniusz
2. ę†wiklińska Anna
3. Gospodarowicz łukasz
4. Ję™drusiak Tomasz
5. Kaczył„ski Paweł‚
6. Kaczył„ski Piotr
7. łuczak Daniel
8. Mieszalski Mariusz
9. Ogińska Wioletta
10. Osmał‚ek Arkadiusz
11. Oźminkowska Ewelina
12. Rucińska Mał‚gorzata
13. Rucił„ski Wojciech
14. Wł›cisł‚ek Sebastian
15. Zaremba Grzegorz