Absolwenci roku 2006

LICEUM PROFILOWANE

Wychowawca: Joanna Leł›niewska

1. Barańska Agnieszka
2. Borzę™cka Paulina
3. Domowicz Joanna
4. Dwornikowska Sylwia
5. Grudził„ski Rafał‚
6. Ję™drzejewska Natalia
7. Jóźwicki Daniel
8. Krajewski Mirosł‚aw
9. Krygier Stanisł‚aw
10. Magdziarz łukasz
11. Mał›lanka Agnieszka
12. Mendowicz łukasz
13. Ogił„ski Marcin
14. Pawlak Marcin
15. Piwowarek Krzysztof
16. Podgórska Katarzyna
17. Ratkowska Dominika
18. Rosińska Kinga
19. Rzepnikowska Paulina
20. Seklecki Bartosz
21. Szymczak Grzegorz
22. Tarczył„ski Dawid
23. Wilczyńska Paulina
24. Zielił„ski łukasz

TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wychowawca: Ewa Perlińska

1. Gawł‚owska Mał‚gorzata
2. Jabł‚ońska Marzena
3. Ję™drusiak Joanna
4. Kacprzak Aleksandra
5. Lewandowska Agnieszka
6. Piotrowska Monika
7. Laskowska Lidia
8. Masztalerska Joanna
9. Mendowicz Marta
10. Mikicka Magdalena
11. Polińska Katarzyna
12. Rosińska Daiana
13. Sobał„ski Patryk
14. Skibińska Agnieszka
15. Skibił„ski Grzegorz
16. Tomaszewska Anna
17. Wachulak Agnieszka

ZASADNICZA SZKOłA ZAWODOWA – PIEKARZ

Wychowawca: Iwona Daniel

1. Bronikowska Emilia
2. Dybowski Kamil
3. Gawł‚owska Marta
4. Graczykowski Dawid
5. Janiak Agnieszka
6. Korzeniewska Anna
7. Krzyżanowska Natalia
8. Kucharski Piotr
9. Lachowicz Emilia
10. Lewkowicz Katarzyna
11. Marszał‚ Arkadiusz
12. Romanowska Julita
13. Seklecki Adrian
14. Wasielewski Dariusz
15. Witczak Paulina
16. Zaborowski Filip

ZASADNICZA SZKOłA ZAWODOWA – KUCHARZ MAłEJ GASTRONOMII

Wychowawca: Wanda Garlicka

1. Ambrożewicz Weronika
2. Augustyniak Kamil
3. Brzezińska Justyna
4. Gaza Mał‚gorzata
5. Gaza Przemysł‚aw
6. Figurska Monika
7. Florczak Karolina
8. Ignaczak Artur
9. Jankowski Krzysztof
10. Jakubowski Kornel
11. Justył„ski Jakub
12. Kaczorowska Mał‚gorzata
13. Karpił„ski Jakub
14. Kraszewski Paweł‚
15. Krzyżanowska Agata
16. Lewandowski Marcin
17. Maciejewska Magdalena
18. Piwińska Anna
19. Rembiał‚kowski Michał‚
20. Rogulska Ewelina
21. Rudzińska Ewa
22. Sadowski Krzysztof
23. Siedlecka Anna
24. Straszak Paulina
25. Suchomski łukasz
26. Olejnik Monika

ZASADNICZA SZKOłA ZAWODOWA – MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Wychowawca: Ireneusz Danielewski

1. Czarniak Grzegorz
2. Ludwicki Paweł‚
3. Marciniak Tomasz
4. Markiewicz Marcin
5. Mieszalski Krzysztof
6. Nę™cka Arkadiusz
7. Pawlak Krystian
8. Pawł‚owski Krzysztof
9. Piwowarek Dawid
10. Potrzebski Grzegorz
11. Strzelecki Bartł‚omiej
12. Szczygielski Andrzej
13. Szmajda Krzysztof
14. Szymczak Cezary
15. Tomczak Adam
16. Zwierzchowski Rafał‚

WIECZOROWE TECHNIKUM ROLNICZE

Wychowawca: Krzysztof Kordyl

1. Bednarek Krzysztof
2. Bł‚aszczyk Tomasz
3. Borowiecki Andrzej
4. Bronikowska Grażyna
5. Czapski Konrad
6. Daczkowski Sł‚awomir
7. Dubielak Kamil
8. Jankowski Jonatan
9. Kacprzyk Joanna
10. Korpusił„ski Piotr
11. Kwiatkowski Zbigniew
12. Lewandowski Marcin
13. Maciejewski Marcin
14. Nowakowski Damian
15. Perlił„ski Damian
16. Rosiak Tomasz
17. Sidwa Michał‚
18. Snopkowski Szymon
19. Stefał„ski Paweł‚
20. Strzelecki Krzysztof
21. Tomczak Adam
22. Tomczak Maciej
23. Wasilewski Tomasz

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

Wychowawca: Andrzej Perlił„ski

1. Banasiak Marcin
2. Czł‚apił„ski Rafał‚
3. Goździalski Robert
4. Kotfas Paweł‚
5. Prekop Aneta
6. Madalińska Agnieszka
7. Olejnik Magdalena
8. Suchomska Aneta
9. Warszawski Radosł‚aw
10. Zasada Mariusz
11. Jankowski Rafał‚
12. Skibił„ski łukasz