Absolwenci roku 2005

Liceum Profilowana

Wychowawca: Monika Kopka
 1. Abdrachman Ilona
 2. Bartkiewicz Eugeniusz
 3. Brodecka Mał‚gorzata
 4. Brudnowski Krzysztof
 5. Daczkowski Tomasz
 6. Dogadalski Krystian
 7. Goł‚embiewski Michał‚
 8. Górczyńska Aneta
 9. Jankowska Katarzyna
 10. Jaskulska Magdalena
 11. Kaźmierski Piotr
 12. Kujawa Aleksandra
 13. Krygier Edyta
 14. Laskowski Radosł‚aw
 15. łuczak Robert
 16. Mał›lanka Marcin
 17. Ozimek Ewelina
 18. Paradowska Joanna
 19. Rę™dzikowska Katarzyna
 20. Rosił„ski Daniel
 21. Rusicka Ewelina
 22. Rybińska Dorota
 23. łšpiewakowska Monika
 24. Szczepańska Mał‚gorzata
 25. Walczak Sł‚awomir
 26. Weber Maciej
 27. Wilczył„ski łukasz
 28. Wonsowski Jakub
 29. Zasadził„ski Jakub

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Barbara Ruzik
 1. Czapił„ski Cezary
 2. Dybek Anna
 3. Jabł‚oł„ski Mariusz
 4. Kaczmarek Marcin
 5. Kwiatkowski Janusz
 6. Kwiatkowski Tomasz
 7. łuczak Daniel
 8. Masł‚owski Radosł‚aw
 9. Matusiak Jarosł‚aw
 10. Mieszalski Mariusz
 11. Nyckowski Radosł‚aw
 12. Osmał‚ek Arkadiusz
 13. Pietrzak Krystian
 14. Radke Dawid
 15. Rucińska Mał‚gorzata
 16. Sicił„ski Mariusz
 17. Skowroł„ski Andrzej
 18. Stażewski Mariusz
 19. Wojtyra Mariusz
 20. Wł›cisł‚ek Sebastian
 21. Zaremba Grzegorz
 22. Ję™drusiak Tomasz
 23. Ryniecki Sebastian
 24. Sarnowska Anna

Policealne Studium Zawodowe

Wychowawca: Anna Andrzejewska
 1. Brzelak Daniel
 2. Grzelak Jarosł‚aw
 3. Ję™drusiak Katarzyna
 4. Kwiatkowska Agnieszka
 5. Lewandowska Agata
 6. Markowski Piotr
 7. Mikulski Krzysztof
 8. Nowak Sylwia
 9. Rosiak Radosł‚aw
 10. Rusek Sylwia
 11. Strzelecki Andrzej
 12. Wojciechowska Emilia
 13. Zielińska Dorota

Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa Mechanik-Operator Maszyn i Pojazdów Rolniczych

Wychowawca: Paweł‚ Lewandowski
 1. Baranowski Artur
 2. Baranowski Mateusz
 3. Ciesielski Jakub
 4. Derkacz Kamil
 5. Glinkowski Ireneusz
 6. Goł‚ę™biewski Daniel
 7. Górski Krzysztof
 8. Jabł‚oł„ski Dominik
 9. Jankowski Arkadiusz
 10. Jankowski Ireneusz
 11. Kacprzyk Piotr
 12. Krzyżanowski Robert
 13. Maciejewski Krzysztof
 14. Malinowski Józef
 15. Mieszalski Tomasz
 16. Nakonowski Tomasz
 17. Nowak Marcin
 18. Pietrzak Sł‚awomir
 19. Radzikowski Dariusz
 20. Rydecki Krzysztof
 21. Rykowski łukasz
 22. Tomczak Andrzej
 23. Wił›niewski Dariusz
 24. Woźniak Przemysł‚aw
 25. Woźniak Radosł‚aw
 26. Ziół‚kowski Maciej

Liceum Agrobiznesu

Wychowawca: Dariusz Lemanowicz
 1. Adamczewska Sylwia
 2. Bojakowska Joanna
 3. Borzę™cki Dawid
 4. ę†wiklińska Mał‚gorzata
 5. Gawł‚owski Piotr
 6. Gł‚owacka Jolanta
 7. Goł‚ę™biewski Konrad
 8. Gontarek Dorota
 9. Goździalski Ariel
 10. Jabł‚oł„ski Marcin
 11. Jarecki Marcin
 12. Kał‚ę™dkiewicz Marek
 13. Kierus Krzysztof
 14. Komorowska Katarzyna
 15. Kwiatkowski Dawid
 16. Maciejewska Marzena
 17. Stawicki Piotr
 18. Strzelecki Zbigniew
 19. Wasielewski Jarosł‚aw
 20. Wilczyńska Karolina
 21. Wł›cisł‚ek Agata
 22. Zasada Jakub
 23. Żakowiecka Marlena

Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego

Wychowawca: Agnieszka Ciechalska
 1. Abdrachman Marlena
 2. Andryjał„czyk Marlena
 3. Bazela Anna
 4. Bazela Katarzyna
 5. Czapska Aneta
 6. Dybowska Iwona
 7. Fudał‚a Anna
 8. Grodzicka Alicja
 9. Koralewska Karolina
 10. Laskowska Mał‚gorzata
 11. Marciniak Agnieszka
 12. Marciniak Monika
 13. Milczarek Karolina
 14. Nyklewicz Joanna
 15. Olszewska Ilona
 16. Piotrowski Jarosł‚aw
 17. Polańska Edyta
 18. Proszkiewicz Ewelina
 19. Rakocił„ski Andrzej
 20. Rosił„ski Damian
 21. Rudzińska Anna
 22. Rutkowska Katarzyna
 23. Rydzyńska Katarzyna
 24. Skibicka Edyta
 25. Snopkowska Emilia
 26. Strzelecka Katarzyna
 27. Wesoł‚owska Joanna
 28. Wilińska Jolanta
 29. Zimecka Ewelina
 30. Ziół‚kowska Aneta