Absolwenci roku 2004

Liceum Agrobiznesu

Wychowawca: Sylwia Kubiak
 1. Brudnowski Grzegorz
 2. Ciesielski Krzysztof
 3. Czapski Rafał‚
 4. Czekaj Dawid
 5. ę†wiklińska Paulina
 6. Dorsz Magdalena
 7. Drzewiecki Robert
 8. Goździalski Robert
 9. Jabł‚oł„ski Przemysł‚aw
 10. Jastrzę™bski Jarosł‚aw
 11. Kotfas Paweł‚
 12. Kucharska Monika
 13. Langa Piotr
 14. Latecka Monika
 15. Mastalerski Tomasz
 16. Mechula Alicja
 17. Olszewski Krzysztof
 18. Ormińska Ewelina
 19. Ostrowski Marcin
 20. Rybacki Maciej
 21. Rydzył„ski łukasz
 22. Seklecki Roman
 23. Sylwerska Anna
 24. Szymał„ski Dawid
 25. Szymczak Krzysztof
 26. łšpiewakowska Aneta
 27. Zglinski Grzegorz

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

Wychowawca: Grażyna Gł‚uszkowska
 1. Awarska Katarzyna
 2. Baranowska Karolina
 3. Bliźniuk Milena
 4. Brzeził„ski Tomasz
 5. Dorsz Iwona
 6. Gaza Agnieszka
 7. Grzybowska Beata
 8. Jastrzę™bska Anna
 9. Ję™drzejewska Monika
 10. Krawiecka Joanna
 11. Lewandowska Izabela
 12. Lewandowski Maciej
 13. Madalińska Agnieszka
 14. Nę™cka Ewelina
 15. Olczak Karolina
 16. Paradowska Katarzyna
 17. Piotrowska Renata
 18. Rybińska Ilona
 19. Rzadkowolski Mateusz
 20. Sarnowski Stanisł‚aw
 21. Skibicka Ewelina
 22. Sochaczewska Ewelina
 23. Tyralska Anna
 24. Wesoł‚owska Mał‚gorzata
 25. Woźniak Agnieszka
 26. Zasada Agnieszka
 27. Zefert Joanna

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Danuta Kał‚ę™dkiewicz
 1. Cygańska Joanna
 2. Czapił„ski Rafał‚
 3. Gospodarowicz Marek
 4. Kacprzyk Bł‚ażej
 5. Kozł‚owski Mariusz
 6. Kruszewski łukasz
 7. Lewandowska Katarzyna
 8. Maciejewski Jarosł‚aw
 9. Mał›lanka Marcin
 10. Matusiak Przemysł‚aw
 11. Pawlak Ireneusz
 12. Parada Damian
 13. Rosł‚aniak Przemysł‚aw
 14. Skrzypił„ski Rafał‚
 15. łšwierczył„ski Maciej
 16. Szymczak Sł‚awomir
 17. Warszawski Radosł‚aw
 18. Wojciechowski Marcin
 19. Mikicki Sł‚awomir

Policealne Studium Zawodowe

Wychowawca: Andrzej Perlił„ski
 1. Bogucki Waldemar
 2. Gawrysiak Damian
 3. Kamińska Magdalena
 4. Kodł‚ubaj Mał‚gorzata
 5. Madalił„ski Mał‚gorzata
 6. Mił‚kowska Anna
 7. Modrzak Wanda
 8. Myszkowski Maciej
 9. Ostrowska Anna
 10. Pietrzak Przemysł‚aw
 11. Rakowska Katarzyna
 12. Rybił„ski Zbigniew
 13. Sikorska Ewa
 14. Strzelecki Krzysztof
 15. Wójtowicz Wioletta
 16. Zasadzińska Kamila
 17. Zasadzińska Urszula
 18. Zielił„ski Jarosł‚aw