Absolwenci roku 2003

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

Wychowawca: Anna Wł‚odarska
 1. Dybowska Katarzyna
 2. Gontarek Izabela
 3. Gientkowska Wiesł‚awa
 4. Gontarek Karolina
 5. Goździalska Arleta
 6. Ję™drusiak Katarzyna
 7. Jastrzę™bska Magdalena
 8. Katolik Karolina
 9. Lewandowska Marlena
 10. Nę™cka Milena
 11. Marczewska Agnieszka
 12. Olesińska Marlena
 13. Osmał‚ek Magdalena
 14. Pietruszewska Aneta
 15. Ryniec Maciej
 16. Sikorski Tomasz
 17. Skibińska Sylwia
 18. łšwię™cicka Karina
 19. Szczę™sny Tomasz
 20. Trzoniec Monika
 21. Walczak Ewelina
 22. Wasilewski Daniel
 23. Weber Sylwia
 24. Wesoł‚owska Katarzyna
 25. Wilińska Anna
 26. Wilczyńska Renata
 27. Wrocł‚awska Barbara
 28. Wypyszewska Agnieszka

Policealne Studium Zawodowe

Wychowawca: Wanda Rudzińska – Mał›lanka
 1. Adamowska Anna
 2. Czerwił„ski Marek
 3. Gospodarowicz Bożena
 4. Goździalska Mał‚gorzata
 5. Górski Krzysztof
 6. Ję™drusiak Paweł‚
 7. Jarecki Piotr
 8. Kruczkowski Marek
 9. Kwiatkowska Iwona
 10. Rosiak Magdalena
 11. Rucińska Barbara
 12. Sadowski Jacek
 13. Strzelecka Anna
 14. łšwię…tkowski Michał‚
 15. Szydł‚owski Arkadiusz
 16. Tomaszewska Katarzyna
 17. Wróblewski Marcin
 18. Zasadził„ski Mariusz

Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa - Mechanik–Operator Maszyn i Pojazdów Rolniczych

Wychowawca: Ireneusz Danielewski
 1. Bednarek Krzysztof
 2. Chojnacki Grzegorz
 3. Ciechał„ski Jarosł‚aw
 4. Czapski Konrad
 5. Daczkowski Sł‚awomir
 6. Dorsz łukasz
 7. Gaza Jakub
 8. Górecki Dariusz
 9. Kijewski Krzysztof
 10. Korpusił„ski Piotr
 11. Kowalski Krzysztof
 12. Krajewski Michał‚
 13. Maciejewska Anna
 14. Maciejewski Marcin
 15. Mizioł‚ek Mariusz
 16. Nowacki Jakub
 17. Perlił„ski Daniel
 18. Pilichowski Marcin
 19. Pilichowski Przemysł‚aw
 20. Sidwa Michal
 21. Snopkowski Szymon
 22. Stasiak Tomasz
 23. Sztandarowicz Adrian
 24. Strzelecki Krzysztof
 25. Tkaczuk Marcin
 26. Tomczak Maciej
 27. Wachulak Marcin
 28. Wesoł‚owski Tomasz
 29. Ziół‚kowski łukasz
 30. Jankowski Jonatan

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Krzysztof Kordyl
 1. Barankiewicz Krzysztof
 2. Bił„kowski Paweł‚
 3. Broda Mariusz
 4. Brzozowska Agnieszka
 5. Cygańska Wioletta
 6. Gię™tka Józef
 7. Grzelak Daniel
 8. Grzelak Jarosł‚aw
 9. Kacperski Mariusz
 10. Koł‚odziejska Monika
 11. Kruczkowska Monika
 12. Kusowski Rafał‚
 13. Kwiatkowski Paweł‚
 14. Masł‚owski Marcin
 15. Markowski Piotr
 16. Mikulski Krzysztof
 17. Nocek Karolina
 18. Orlik łukasz
 19. Osmał‚ek Przemysł‚aw
 20. Rusek Sylwia
 21. Seklecki Daniel
 22. Skibił„ski łukasz
 23. Szadkowski Zdzisł‚aw
 24. Walewicz Grzegorz
 25. Witczak łukasz
 26. Zasada Mariusz
 27. Zł‚otowski Paweł‚
 28. Żół‚towł‚os Tomasz