Absolwenci roku 2002

Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa - Mechanik–Operator Maszyn i Pojazdów Rolniczych

Wychowawca: Wanda Rudzińska – Mał›lanka
 1. Dybowska Monika
 2. Ignaczak Monika
 3. Jabł‚kowska Marta
 4. Kraszewska Joanna
 5. Loba Izabela
 6. Rucińska Mał‚gorzata
 7. Sarnowska Anna
 8. Zimin Beata
 9. Żakowiecka Mał‚gorzata
 10. Bogucki Tomasz
 11. Bukowski Artur
 12. Chrobocił„ski Maciej
 13. Ję™drusiak Tomasz
 14. Kacperski Grzegorz
 15. Kacperski Krzysztof
 16. Keler Arkadiusz
 17. Kwiatkowski Janusz
 18. Kwiatkowski Tomasz
 19. Lewandowski Marcin
 20. Masł‚owski Radosł‚aw
 21. Orzechowski łukasz
 22. Osmał‚ek Arkadiusz
 23. Ostrowski Karol
 24. Pawlak Marcin
 25. Przybylski Jarosł‚aw
 26. Snopkowski Sebastian
 27. Skoniecki Dawid
 28. Tomczak łukasz
 29. Wonsowski Bartł‚omiej
 30. Zaremba Grzegorz

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Dariusz Lemanowicz
 1. Bachorski Jarosł‚aw
 2. Banasiak Grzegorz
 3. Brylińska Aleksandra
 4. Czerwił„ski Marcin
 5. Durmowicz Magdalena
 6. Jakubowski Tomasz
 7. Kamił„ski Maciej
 8. Kierzkowski Paweł‚
 9. Kozimił„ski Witold
 10. Kruczkowska Mał‚gorzata
 11. Lachowicz Agnieszka
 12. Lewandowski Janusz
 13. Matynka Anna
 14. Myszkowski Maciej
 15. Orlik Agnieszka
 16. Owczarek Waldemar
 17. Piastowski Marcin
 18. Pietrzak Przemysł‚aw
 19. Rybił„ski Zbigniew
 20. Szatkowski Tomasz
 21. Szelę…g Andrzej
 22. Terpił„ski Grzegorz
 23. Trzebuchowski łukasz
 24. Zabł‚ocki Tomasz
 25. Zielił„ski Jarosł‚aw

Policealne Studium Zawodowe

Wychowawca: Andrzej Perlił„ski
 1. Czerwińska Agata
 2. Dziedzic-Kamińska Katarzyna
 3. Gdańska Aneta
 4. Górska Katarzyna
 5. Jarecki Piotr
 6. Janc-Lewandowska Aleksandra
 7. Jankowska Agnieszka
 8. Kaniewski Marcin
 9. Korpusił„ski łukasz
 10. Langa Beata
 11. Mielczarek Rafał‚
 12. Mił‚ek Agnieszka
 13. Mirowski łukasz
 14. Popielił„ski Sł‚awomir
 15. Rucińska Aneta
 16. Supryka Ewelina
 17. Szatkowska Anna
 18. Tucholski Marcin
 19. Tuszyńska Katarzyna
 20. Wieczorek Joanna
 21. Witkowska Elżbieta